Įeiti
Publikuoti: 2019-11-19. Atnaujinta:

AB „Amber Grid" (2019 m.)


Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2019 m. sausio 1 d.:

1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos (be PVM):

1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos:  vienanarės – įleidimo taškuose , trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės  - kituose išleidimo taškuose:

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Įleidimo taškuose ​ ​   ​ ​ ​   Išleidimo taškuose ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Kotlovkos DAS ​Kiemėnų DAS ​Klaipėdos DAS   ​  Vidiniame išleidimo taške ​Kiemėnų DASŠakių DAS
Grupei iki 10,4 TWhGrupei virš 10,4 TWh

Kaina už metinius užsakomus pajėgumus (MWh/parą/metus)

   Eur 43,4643,46   9,56 

101,60

47,29

152,95  31,72  
Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)

Eur

---  0,690,18-0,07
Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh/parą/metus)  Eur     - --  63,1763,17--

 

 1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose, trinarės  – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:

1.2.1. Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą:

​ ​ ​ ​ Pajėgumų vienetas ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą, Eurais ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ Įleidimo taškuose ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  Išleidimo taškuose ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Kotlovkos DASKiemėnų DAS ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Klaipėdos DAS ​ ​ ​   ​ ​ ​ ​  Vidiniame išleidimo taške ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Kiemėnų DAS ​ ​ ​ ​ ​Šakių DAS ​ ​ ​ ​ ​
Grupei iki
10,4 TWh
Grupei virš 10,4 TWh ​ ​
Ketvirčio pajėgumų kainos pajėgumams, užsakomiems ketvirčiui ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​
1 ketv.MWh/parą/ketvirtį ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​13,4013,402,9596,5247,1430,13
2 ketv.13,5413,542,9835,5647,6711,10
3 ketv.13,6913,693,0130,4848,199,51
4 ketv.13,6913,693,0160,9648,1919,03
Mėnesio (M) ir paros/einamosios paros (P) pajėgumų kainos pajėgumams, užsakomiems mėnesiui/atitinkamo mėnesio parai/einamajai parai ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ M ​PMPMPMPM​ ​PMPMP
Sausis ​​MWh/parą/mėnesį/
MWh/para/einamąją parą ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
5,540,275,540,271,220,0635,561,7835,561,7818,190,6311,100,56
Vasaris ​5,000,275,000,271,100,0635,561,7835,561,7816,430,6311,100,56
Kovas ​5,540,275,540,271,220,0625,401,2725,401,27​18,19​0,637,930,40
Balandis ​5,360,275,360,271,180,0620,321,0220,321,02​17,600,636,340,32
Gegužė ​5,540,275,540,271,220,0613,210,6613,210,6618,190,63​4,120,21
Birželis ​5,360,275,360,271,180,0613,210,6613,210,6617,600,634,120,21
Liepa ​5,540,275,540,271,220,0613,210,6613,210,6618,190,634,120,21
Rugpjūtis ​5,540,275,540,271,220,0613,210,6613,210,6618,190,634,120,21
Rugsėjis ​5,360,275,360,271,180,0613,210,6613,210,6617,600,634,120,21
Spalis ​5,540,275,540,271,220,0620,321,0220,321,0218,190,636,340,32
Lapkritis ​5,360,275,360,271,180,0620,321,0220,321,0217,600,636,340,32
Gruodis ​5,540,275,540,271,220,0635,561,7835,561,7818,190,6311,100,56
Kaina už vartojimo pajėgumų vienetą, eurais
MWh/parą/metus ​ ​ ​- ​ ​- ​- ​- ​- ​- ​63,17-- ​- ​-

 

1.2.2. Kaina už perduodamą dujų kiekį, eurais ​ ​Eur ​- ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​0,690,18-0,07


2. Pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų paslaugų kainos:

Vienanarės –  įleidimo taškuose, trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:

​ ​ ​  Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą, Eurais ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
  Įleidimo taškuose ​ ​ ​ ​ ​ ​Išleidimo taškuose ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Kotlovkos DAS ​ ​Kiemėnų DAS ​Klaipėdos DAS ​ ​Vidiniame išleidimo taške ​ ​ ​ ​Kiemėnų DAS ​ ​ ​Šakių DAS ​ ​ ​ ​ ​
​ Ilgalaikių pertraukiamųjų pajėgumų kainos​ ​ 39,11​ ​ 39,118,60Grupei iki 10,4 TWh ​Grupei virš 10,4 TWh ​ ​
91,4442,56137,6628,55
Ketvirčio pajėgumų kainos pajėgumams, užsakomiems ketvirčiui ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
1 ketv.12,0612,062,6586,87

86,87​

42,4327,12
2 ketv.12,1912,192,6832,0032,00​ ​42,909,99
3 ketv.12,3212,322,7127,4327,4343,378,56
4 ketv.12,3212,322,7154,8654,86​ 43,3717,13
Mėnesio (M) ir paros/einamosios paros (P) pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems mėnesiui/atitinkamo mėnesio parai/einamajai parai ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
M ​PMPM ​PMP​ MPMPMP  
Sausis4,980,244,980,241,100,0532,001,6032,001,6016,370,579,990,50
Vasaris4,500,244,500,240,990,0532,001,6032,001,6014,780,579,990,50
Kovas4,980,244,980,241,100,0522,861,1422,861,1416,370,577,140,36
Balandis
4,820,244,820,241,060,0518,290,9118,290,9115,840,575,710,29
Gegužė4,980,244,980,241,100,0511,890,5911,890,5916,370,573,710,19
Birželis4,820,244,820,241,060,0511,890,5911,890,5915,840,573,710,19
Liepa4,980,244,980,241,100,0511,890,5911,890,5916,370,573,710,19
Rugpjūtis4,980,244,980,241,100,0511,890,5911,890,5916,370,573,710,19
Rugsėjis4,820,244,820,241,060,0511,890,5911,890,5915,840,573,710,19
Spalis4,980,244,980,241,100,0518,290,9118,290,9116,370,575,710,29
Lapkritis4,820,244,820,241,060,0518,290,9118,290,9115,840,575,710,29
Gruodis4,980,244,980,241,100,0532,001,6032,001,6016,370,579,990,50
Kaina už vartojimo pajėgumų vienetą, eurais
MWh/parą/metus-63,17-
Kaina už perduodamą dujų kiekį, eurais
​Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)​-0,690,18​-0,07

Kaina už pajėgumus (pastovioji kainos dalis): pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų kaina konkrečiame įleidimo ar išleidimo taške sudaro 90 proc. atitinkamo nuolatinių pajėgumų produkto (ilgalaikių, ketvirčio, mėnesio, paros / einamosios paros pajėgumų) tame taške kainos. Kaina už perduodamą dujų kiekį (kintamoji kainos dalis) – atitinka nuolatinių perdavimo paslaugų kainą už perduodamą dujų kiekį.

3. Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos mokama už vartojimo pajėgumus vidiniame išleidimo taške.

Gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji nuo 2019 m. sausio 1 d.:

Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji559,34

 

 

 

 

Eur/(MWh/parą/metus) ​ ​ ​ ​ ​ ​

Skystinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti390,42
Skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir nustatytos vidutinės importo kainos108,17
Paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos20,74
SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos1,63
​Faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų skirtumo dedamoji​37,94
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji0,44