Įeiti
Publikuoti: 2014-08-04. Atnaujinta: 2015-09-07

Tarifai 2011–2013 metais


 Elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius,
fiksuoti tarifai,  Eur/kWh (be PVM)    

 Pavadinimas

​2011

2012

2013

I ketv.

2013

II ketv.

2013

III ketv.

2013

IV ketv.

​Patvirtinta2011-09-26 nutarimu
Nr. O3-249
1
2012-02-26 nutarimu
Nr. O3-23
2
Hidroenergijos jėgainės ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas
diferenciacija įsigaliojo nuo 
2013 m. balandžio 1 d. ​ ​
0,0780,0780,078
ĮG* ≤ 30 supirkimo tarifas0,07530,0810,0810,0700,0700,070
10 < ĮG ≤ 1000 Maksimalus tarifas 
diferenciacija įsigaliojo
2013 m. vasario 22d. ​ ​
0,0700,070​0,070
30 < G ≤ 1000 Maksimalus tarifas 0,0753 ​0,0780,078panaikinta diferenciacija ​ ​
ĮG > 1000 Maksimalus tarifas 0,0640,0640,0640,0640,064
Vėjo energija ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas
diferenciacija įsigaliojo
2013 m. balandžio 1 d. ​ ​
0,0960,0960,096
ĮG ≤ 30 Supirkimo tarifas0, 08689 ​0,1070,1070,0930,0930,093
30 < ĮG ≤350 Maksimalus tarifas0,1040,104panaikinta diferenciacija ​ ​
10 < ĮG ≤ 350 Maksimalus tarifas 
diferenciacija įsigaliojo
2013 m. vasario 22 d. ​ ​
0,0930,093 0,093
ĮG > 350 Maksimalus tarifas0, 086890,0810,0810,0750,0750,075
Biomasės jėgainės (naujos elektrinės statyba) ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas
diferenciacija įsigaliojo
2013 m. balandžio 1 d. ​ ​
0,1420,1160,116
ĮG ≤ 30 Supirkimo tarifas0, 086890,1450,145
0,130 ​

0,098 ​

0,098 ​
10 < ĮG ≤ 350 Maksimalus tarifas
diferenciacija įsigaliojo 
2013 m. balandžio 1 d. ​ ​
30 < ĮG ≤5000 Maksimalus tarifas
0,08689 ​
0,1300,130panaikinta diferenciacija ​ ​
ĮG > 5000 Maksimalus tarifas0,1070,1070,1100,0900,090
Biomasės jėgainės (eksploatuojamos elektrinės rekonstrukcija) ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas


diferenciacija įsigaliojo
2013 m. liepos 1 d.​

0,1070,107
10 < ĮG ≤ 5000 Maksimalus tarifas0,0930,093
ĮG > 5000 Maksimalus tarifas0,0840,084
Biodujų jėgainės, gaminančios elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas
diferenciacija įsigaliojo
2013 m. balandžio 1 d. ​ ​
0,1250,1250,125
ĮG ≤ 30 Supirkimo tarifas
0, 08689 ​
0,1850,1270,1190,1190,119
30 < ĮG ≤ 350 Maksimalus tarifas0,1680,122panaikinta diferenciacija ​ ​
10 < ĮG ≤ 500 Maksimalus tarifas 
diferenciacija įsigaliojo
2013 m. balandžio 1 d.
0,1190,1190,119
ĮG > 500 Maksimalus tarifas0,0960,0960,096
350 < ĮG ≤ 1000 Maksimalus tarifas
0, 08689 ​
0,1680,122
panaikinta diferenciacija ​ ​ ​ ​ ​
ĮG > 1000 Maksimalus tarifas0,1390,098
Biodujų jėgainės, gaminančios elektros energiją iš biodujų išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas

diferenciacija įsigaliojo
2013 m. balandžio 1 d.


0,159
 
0,159
 
0,159
ĮG ≤ 30 Supirkimo tarifas0, 08689 0,1850,171

0,148 ​


0,148 ​


0,148 ​
10 < ĮG ≤ 350 Maksimalus tarifas 

diferenciacija įsigaliojo
2013 m. balandžio 1 d.

30 < ĮG ≤ 500 Maksimalus tarifas
0, 08689 ​ ​ ​ ​ ​

0,168 ​ ​
0,159panaikinta diferenciacija ​ ​
500 < ĮG ≤ 1000 Maksimalus tarifas 
0,148 ​
0,1390,1390,139
350 < ĮG ≤ 1000 Maksimalus tarifas panaikinta diferenciacija ​ ​
1000 < ĮG ≤ 2000 Maksimalus tarifas

0,139 ​ ​

0,139 ​
0,1330,133 0,133
ĮG > 1000 Maksimalus tarifas panaikinta diferenciacija ​ ​
ĮG > 2000 Maksimalus tarifas 0,1360,127 0,1270,127
Saulės jėgainės (neintegruotos į pastatą) ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas

diferenciacija įsigaliojo
2013 m. balandžio 1 d.


0,217

0,177

0,162
ĮG ≤ 30 Supirkimo tarifas0,4720,4170,3620,2000,1620,151
30 < ĮG ≤ 100 Maksimalus tarifas0,3850,336panaikinta diferenciacija ​ ​
10 < ĮG ≤ 100 Maksimalus tarifas 
diferenciacija įsigaliojo
2013 m. balandžio 1 d. ​ ​
0,2000,1620,151
100 < ĮG ≤ 1000 Maksimalus tarifas 0, 4520,301 ​0,261 ​0,185 ​0,151 ​0,139 ​
ĮG > 1000 Maksimalus tarifas 0, 437
Saulės jėgainės (integruotos į pastatą**) ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas

diferenciacija įsigaliojo
2013 m. balandžio 1 d.

0,2810,2290,211
ĮG ≤ 30 Supirkimo tarifas0,472 ​0,5210,4630,2520,2060,191
30 < ĮG ≤ 100 Maksimalus tarifas0,4810,429panaikinta diferenciacija ​ ​
10 < ĮG ≤ 100 Maksimalus tarifas 
diferenciacija įsigaliojo 
2013 m. balandžio 1 d. ​ ​
0,2520,2060,191
100 < ĮG ≤ 1000 Maksimalus tarifas 0,452
0,371 ​

0,330 ​

0,235 ​

0,191 ​

0,177 ​
ĮG > 1000 Maksimalus tarifas 0,437

 
1 2002-02-11 nutarimas Nr. 7 (toliau – Nutarimas)
Nutarimo pakeitimas 2007-09-13 nutarimu Nr. O3-63
Nutarimo pakeitimas 2008-02-21 nutarimu Nr. O3-27
Nutarimo pakeitimas 2009-09-04 nutarimu Nr. O3-117
Konvertuota į eurus 2014-07-28 nutarimu Nr. O3-377
2 Konvertuota į eurus 2014-07-28 nutarimu Nr. O3-378
3 Konvertuota į eurus 2014-07-28 nutarimu Nr. O3-379
4 Konvertuota į eurus 2014-07-28 nutarimu Nr. O3-380
5 Konvertuota į eurus 2014-07-28 nutarimu Nr. O3-381
6 Konvertuota į eurus 2014-07-28 nutarimu Nr. O3-382


* ĮG – įrengtoji galia, kW;
** integruotos į pastatą saulės jėgainės – tokios jėgainės naudojamos kaip dalinis pastato paviršius, visiškai pakeičiantis atitinkamą pastato stogo ar sienos plotą.

Komisija siekdama įvertinti fiksuotų tarifų, nustatytų Lietuvos atsinaujinančių išteklių gamintojams,  lygį su taikomais fiksuotų tarifų dydžiais Europos Sąjungos šalyse, atliko analizę, kurioje lyginami vidutiniai fiksuotų tarifų dydžiai visoms atsinaujinančių energijos išteklių technologijoms.


 

Vidutinių fiksuotų tarifų palyginimas, Lt/kWh

 

fiksuotu-palyginimas.png 

 

 Šaltinis –  http://www.res-legal.eu/      
     

Liuksemburge fiksuoto tarifo dydžiai taikomi tik saulės šviesos jėgainėms, kurių įrengtoji galia ne didesnė nei 30 kW. Didesnės galios saulės šviesos elektrinėms nėra taikomas fiksuotas tarifas.