Įeiti
Publikuoti: 2015-08-21. Atnaujinta: 2022-12-07

Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos


Paslaugų kainos ir procentinis dydis, taikomas už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius", AB „Achema", AB „Akmenės cementas", UAB „Dainavos elektra" ir AB „Lifosa" elektros tinklais,  Eur/kWh (be PVM), galiojančios nuo 2023 m. sausio 1 d.

Variantai
Mato vienetas​
AB „Energijos skirstymo operatorius“AB „Achema“AB „Akmenės cementas“UAB „Dainavos elektra“AB „Lifosa“

I variantas.

Paslaugos kaina, mokama už 1 kWh atgauto iš ST elektros energijos kiekio, kurį buitinis gaminantis vartotojas prieš tai buvo pagaminęs ir patiekęs į ST

 

VĮ, Eur/kWh

 

0,020-0,0310,0280,057
ŽĮ Eur/kWh 0,0490,0220,0580,0550,116

II variantas.

Paslaugos kaina, mokama už 1 kW buitinio gaminančio vartotojo elektrinės leistinos generuoti galios

VĮ Eur/kW/m.15,91-24,6622,2754,34
VĮ Eur/kW/mėn.1,332,061,863,78
ŽĮ Eur/kW/m.39,1117,5646,2943,9092,59
ŽĮ Eur/kW/mėn.3,261,463,863,667,72
III variantas. Paslaugos kaina, išreikšta elektros energijos kiekio procentiniu dydžiu nuo kaupimo laikotarpiu buitinio gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio

 

VĮ proc.

 

6-7614
ŽĮ proc.125131223
IV variantas. Paslaugos kaina, prilyginta pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui

 

VĮ, ct/kWh

*-2,852,3915,743
ŽĮ ct/kWh**2,2235,454,45811,693

* 1 kWh Paslaugos kaina VĮ lygi ESO persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, paskelbtos Tarybos 2022 m. lapkričio 16 d. nutarimu O3E-1564 1 priedo  6 punkte nurodytų ir buitinių gaminančių vartotojų pasirinktų persiuntimo paslaugos tarifų 1 kWh kainai.

**1 kWh Paslaugos kaina ŽĮ lygi ESO persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, paskelbtos Tarybos 2022 m. lapkričio 16 d. nutarimu O3E-1564 1 priedo 5 punkte nurodytų ir buitinių gaminančių vartotojų pasirinktų persiuntimo paslaugos tarifų 1 kWh kainai.

Nuoroda į Tarybos nutarimą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60c3764065b211edbc04912defe897d1

Paslaugų kainos ir procentinis dydis, taikomas už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius", AB „Achema", AB „Akmenės cementas", UAB „Dainavos elektra" ir AB „Lifosa" elektros tinklais,  Eur/kWh (be PVM), galiojančios nuo 2022 m. sausio 1 d.


VariantaiElektros tinklų, prie kurių prijungta elektrinė, įtampa

Mato vnt.

 

AB „Energijos skirstymo operatorius"AB „Achema"AB „Akmenės cementas"UAB „Dainavos elektra"AB „Lifosa"

I variantas.
Vienanarė Paslaugų kaina, mokama už 1 kWh atgauto iš ST elektros energijos kiekio, kurį Gaminantis vartotojas prieš tai buvo pagaminęs ir patiekęs į ST              VĮ

 

Eur/kWh

       0,018
             

              -


         0,022


        0,024


         0,036


              ŽĮ


       Eur/kWh


        0,037


        0,018


        0,037


        0,047


         0,071

II variantas.
Vienanarės Paslaugų kaina, mokama už 1 kW Gaminančio vartotojo elektrinės įrengtosios galios

 

             VĮ

      Eur/kW

       11,86                  -

        14,34

        16,06

         23,81
             VĮ
    Eur/kW/mėn.        0,99
       1,19         1,34        1,98
              ŽĮ
      Eur/kW
         25,01          12,46       24,92       31,86       47,96


              ŽĮ


   Eur/kW/mėn.


          2,08
         

           1,04
     

         2,08
       

        2,65
       

          4,00

III variantas.
Dvinarė Paslaugų kaina

​ ​ ​ ​
             VĮ
     Eur/kWh          0,009             
                 -

         0,011        0,012         0,018
            VĮ
     Eur/kW           5,93        7,17          8,03          11,90


 
Eur/kW/ mėn.
         
       0,49

          0,60

        0,67

          0,99
ŽĮ     Eur/kWh          0,019        0,0090,0180,024
0,035
ŽĮ
     Eur/kW          12,506,23
12,46
15,9323,98
ŽĮ    Eur/kW/ mėn.1,040,521,041,332,00
IV variantas. Elektros energijos kiekio, Gaminančio vartotojo patiekto kaupimo laikotarpiu į elektros tinklus, procentinis dydis, kuriuo Gaminantis vartotojas atsiskaito už naudojimąsi elektros tinklais ​Proc.

 

 

21 

 -


20


23


32
              ŽĮ
          Proc.
            33 
       17
          30
           35
            42​Archyvas (2019 m. - 2021 m.)
Archyvas (2018-2019 m.)