Įeiti
Publikuoti: 2015-08-21. Atnaujinta: 2024-04-05

Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos


​​​​Paslaugų kainos ir procentinis dydis, taikomas už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius", AB „Achema", AB „Akmenės cementas" ir UAB „Dainavos elektra" elektros tinklais,  Eur/kWh (be PVM), galiojančios nuo 2024 m. balandžio 1 d.

Variantai​
Mato vienetas, tinklasAB „Energijos skirstymo operatorius“AB „Achema“AB „Akmenės cementas“UAB „Dainavos elektra“

I variantas.

Paslaugos kaina, mokama už 1 kWh atgauto iš ST elektros energijos kiekio, kurį buitinis gaminantis vartotojas prieš tai buvo pagaminęs ir patiekęs į ST

​​
VĮ*, Eur/kWh0,026
-0,044620,04193
ŽĮ**, Eur/kWh0,055
0,039580,065440,07019

II variantas.

Paslaugos kaina, mokama už 1 kW buitinio gaminančio vartotojo elektrinės leistinos generuoti galios

​​ ​​ ​
VĮ, Eur/kW/m.22,16
-37,9335,64
VĮ, Eur/kW/mėn.1,85
 3,162,97
ŽĮ, Eur/kW/m.48,52
34,9057,7061,89
ŽĮ, Eur/kW/mėn.4,04
2,914,815,16
III variantas. Paslaugos kaina, išreikšta elektros energijos kiekio procentiniu dydžiu nuo kaupimo laikotarpiu buitinio gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio ​
VĮ, proc. 20
-2524
ŽĮ, proc.32
223133
IV variantas. Paslaugos kaina, prilyginta pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui ​
VĮ, ct/kWh***-0,0370,03666
ŽĮ ct/kWh****0,0395810,0570,05391

*VĮ – vidutinės įtampos

**ŽĮ – žemos įtampos

*** 1 kWh Paslaugų kaina VĮ lygi ESO persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, paskelbtos Tarybos 2024 m. vasario 15 d. nutarimu O3E-171, 6 punkte nurodytų ir buitinių gaminančių vartotojų pasirinktų persiuntimo paslaugos tarifų 1 kWh kainai.

****1 kWh Paslaugų kaina ŽĮ lygi ESO persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, paskelbtos Tarybos 2024 m. vasario 15 d. nutarimu O3E-171, 5 punkte nurodytų ir buitinių gaminančių vartotojų pasirinktų persiuntimo paslaugos tarifų 1 kWh kainai.

Nuoroda į Tarybos nutarimą ​https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f73e350cbe111eea5a28c81c82193a8 


Paslaugų kainos ir procentinis dydis, taikomas už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius", AB „Achema", AB „Akmenės cementas" ir UAB „Dainavos elektra" elektros tinklais,  Eur/kWh (be PVM), galiojusios nuo 2024 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d.

Variantai​
Mato vienetas, tinklas AB „Energijos skirstymo operatorius“AB „Achema“AB „Akmenės cementas“UAB „Dainavos elektra“

I variantas.

Paslaugos kaina, mokama už 1 kWh atgauto iš ST elektros energijos kiekio, kurį buitinis gaminantis vartotojas prieš tai buvo pagaminęs ir patiekęs į ST

​​
VĮ*, Eur/kWh0,030-0,044620,04193
ŽĮ**, Eur/kWh0,0590,039580,065440,07019

II variantas.

Paslaugos kaina, mokama už 1 kW buitinio gaminančio vartotojo elektrinės leistinos generuoti galios

​​ ​​ ​
VĮ, Eur/kW/m.25,50-37,9335,64
VĮ, Eur/kW/mėn.2,13 3,162,97
ŽĮ, Eur/kW/m.52,0234,9057,7061,89
ŽĮ, Eur/kW/mėn.4,342,914,815,16
III variantas. Paslaugos kaina, išreikšta elektros energijos kiekio procentiniu dydžiu nuo kaupimo laikotarpiu buitinio gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio ​
VĮ, proc. 22-2524
ŽĮ, proc.33223133
IV variantas. Paslaugos kaina, prilyginta pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui ​
VĮ, ct/kWh***-0,0370,03666
ŽĮ ct/kWh****0,0395810,0570,05391

*VĮ – vidutinės įtampos

**ŽĮ – žemos įtampos

*** 1 kWh Paslaugų kaina VĮ lygi ESO persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, paskelbtos Tarybos 2023 m. lapkričio 16 d. nutarimu O3E-1659, 6 punkte nurodytų ir buitinių gaminančių vartotojų pasirinktų persiuntimo paslaugos tarifų 1 kWh kainai.

****1 kWh Paslaugų kaina ŽĮ lygi ESO persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, paskelbtos Tarybos 2023 m. lapkričio 16 d. nutarimu O3E-1659, 5 punkte nurodytų ir buitinių gaminančių vartotojų pasirinktų persiuntimo paslaugos tarifų 1 kWh kainai.

Nuoroda į Tarybos nutarimą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/12440bf0847a11eea5a28c81c82193a8