Įeiti
Publikuoti: 2015-10-05. Atnaujinta: 2020-02-10

Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) skaičiuoti


Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. veiklą pradeda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (veiklą vykdys vietoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos), Komisijos ir Inspekcijos  priimti teisės aktai galioja ir po šių įstaigų reorganizavimo.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. O3E-139 „Dėl Didžiausios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 3 punktu, Taryba nebeskaičiuoja elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų ir jų nebeskelbia savo internetiniame tinklalapyje. 

Taryba, vadovaudamasi Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“, skelbia duomenis investicijų grąžos normai (WACC) skaičiuoti.

Skelbiami duomenys bus taikomi nustatant tarifus elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir biodujų, tiekiamų į gamtinių dujų sistemą, gamintojams 2019 m.

Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC), paskelbti 2018 m. liepos 31 d.:

RodiklisReikšmėŠaltinis / nuoroda
Skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis, proc.2,10

Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis už paskutinius 12 mėn. (skaičiuojama nuo 2017 m. liepos mėn. iki 2018 m. birželio mėn., atsižvelgiant į Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos priede nurodytą duomenų laikotarpį), Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 6 p.

Nuosavo kapitalo kaina:Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.
Nuosavo kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra)0,4Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 10 p.
Skolinto kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra)0,6Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 10 p.
Pelno mokestis0,15Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 5 p.
Nerizikingų investicijų grąžos norma, proc.2,32

Ne trumpesnės nei 3468 dienų VVP litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.) aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc., Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.1 p.

Nuosavybės rizikos premija, proc.4,43

Šalies su išvystyta kapitalo rinka (JAV) nuosavybės rizikos premijos ir papildomos Lietuvos rinkos rizikos premijos suma, remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais. JAV nuosavybės rizikos premija nustatoma kaip paskutinių 20 metų iki metų, prieš nustatant Tarybai nuosavo kapitalo kainą, proc., investicijų į akcijų rinką grąžos bei JAV iždo obligacijų grąžos normos skirtumas, remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais (Standard&Poor's reitingų agentūros skelbiamo S&P 500 indekso ir JAV Federalinės rezervų sistemos banko skelbiamų 10 m. trukmės JAV iždo obligacijų duomenimis). Papildoma Lietuvos rinkos rizikos premija nustatoma kaip skirtumas tarp Lietuvos kredito reitingą atitinkančios rizikos (proc.) ir šalies su išvystyta kapitalo rinka kredito reitingą atitinkančios rizikos (proc.), remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais (A. Damodaran interneto svetainėje skelbiamais Lietuvos kredito reitingą ir JAV kredito reitingą atitinkančių rizikų įverčiais), Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.2 p.

Santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu (svertinė β): Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3 p.
nustatant elektros energijos, pagamintos naudojant AEI, tarifus0,73

Europos energetikos reguliuotojų tarybos kasmet rengiamoje ataskaitoje apie investavimo sąlygas ES šalyse pateikiamų elektros energetikos perdavimo sektoriaus rizikos matmens duomenų aritmetinis vidurkis, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.3 p.

nustatant biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifus

0,71

 

Europos energetikos reguliuotojų tarybos kasmet rengiamoje ataskaitoje apie investavimo sąlygas ES šalyse pateikiamų gamtinių dujų perdavimo sektoriaus rizikos matmens aritmetinis vidurkis, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.1 p.

Faktinis elektros energetikos sektoriaus skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis0,97Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 6 p.
Faktinis gamtinių dujų sektoriaus skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis, proc.1,04Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 6 p.


Informaciniais tikslais Taryba skelbia kitų ES šalių, elektros energetikos sektoriuje taikančių ikimokestinį WACC, duomenis:

Šalis WACC reikšmė, proc.
Nyderlandai3,6
EstijaPSO – 4,92, SSO – 5,02
Slovakija6,08
Vengrija6,23
Austrija6,42
Lenkija7,2


Archyvas: nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. – 2018 m. liepos 31 d.
Archyvas: nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. – 2017 m. liepos 31 d.