Įeiti
Publikuoti: 2013-01-31. Atnaujinta:

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biodujų jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW


​Komisija informuoja, kad 2013 m. sausio 29 d. gavo gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biodujų jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių įrengtoji galia yra nuo 1000 kW iki 2000 kW.

Papildomai informuojame, jog Komisija per 30 kalendorinių dienų nuo pirmojo prašymo konkrečiam aukcionui organizuoti gavimo dienos privalo parengti ir nutarimu patvirtinti Aukciono sąlygų aprašą. Aukciono sąlygų aprašui įsigaliojus, Komisija ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki aukciono Dalyvių registravimo pradžios interneto tinklalapyje www.regula.lt paskelbs visą aktualią informaciją apie aukcioną, organizuojamą biodujų jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių įrengtoji galia yra nuo 1000 kW iki 2000 kW.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr.111-5673, Nr. 154-7979), kurių aktualią redakciją galite rasti čia.

Atkreipiame dėmesį, jog paskelbus informaciją apie aukcioną konkrečiai gamintojų grupei, gamintojams, priklausantiems šiai gamintojų grupei, nėra privaloma papildomai teikti prašymus dalyvauti aukcione, kol nepradedamas aukcionų dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo etapas.