Įeiti
Publikuoti: 2013-05-14. Atnaujinta:

Aukcionas gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW, skelbiamas neįvykusiu


​Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose įtvirtinta, kad aukcionas skelbiamas neįvykusiu, jei per aukciono sąlygų apraše nurodytą aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo priėmimo terminą neįregistruojami bent du dalyviai, o pratęsus aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo priėmimo terminą – neįregistruojamas bent vienas dalyvis.

Kadangi Skatinimo kvotų paskirstymo aukcione gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia yra nuo 1000 kW iki 2000 kW, nebuvo įregistruotas nė vienas dalyvis, aukcionas skelbiamas neįvykusiu.