Įeiti
Publikuoti: 2013-05-15. Atnaujinta:

Patikslinto pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo registravimas


​Komisija 2013 m. gegužės 14 d. posėdyje patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, dalyvio pirminį pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo.

Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 66–67 punktais, informuojame aukciono dalyvį, kad patikslintą pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo Komisijai galima pateikti 2013 m. gegužės 15 – 21 dienomis.

Primename, kad patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo pateikiamas užklijuotame ir gamintojo parašu pažymėtame voke taip, kad pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai“, nurodomas Komisijos adresas, aukciono pavadinimas, gamintojo pavadinimas (vardas, pavardė), kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys bei žodžiai „patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo“.

Patikslintą pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo Komisijos darbo laiku priims ir registruos (adresu Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius) aukciono sekretorė – Komisijos teisės skyriaus vyr. specialistė Daiva Sandaitė (tel. (85) 239 7821, el. p. [email protected]).