Įeiti
Publikuoti: 2013-04-30. Atnaujinta:

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, pirminio pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo vertinimas


​Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų (toliau - Nuostatai) 62 punktu, Komisija informuoja, kad 2013 m. gegužės 2 d. (ketvirtadienį), 9.00 val. Komisijos posėdžių salėje, esančioje Algirdo g. 27, Vilniuje, įvyks Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, aukciono komiteto posėdis dėl pirminio pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo vertinimo.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdžio metu bus atplėšiamas vokas su pirminiu pasiūlymu dėl fiksuoto tarifo ir skelbiamas dalyvio numeris bei jo siūlomas fiksuotas tarifas. Aukciono komiteto nariai įvertins, ar dalyvio pateiktas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo atitinka Nuostatų 59.1–59.3 punktuose nurodytus reikalavimus.

Posėdyje turi teisę dalyvauti aukciono dalyvis bei kiti suinteresuoti asmenys, tačiau dalyvavimas nėra privalomas. Aukciono komiteto posėdžio protokolas bus skelbiamas viešai Komisijos tinklalapyje www.regula.lt.

Primename, kad aukciono komitetas protokolą teiks Komisijos posėdžiui, kurio metu nutarimu bus tvirtinamas dalyvio pirminis pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo. Priėmus nutarimą, dalyvis per 5 darbo dienas teiks Komisijai patikslintą pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo.

Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.