Įeiti
Publikuoti: 2013-01-07. Atnaujinta:

Informacija apie pirmąjį Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės integruotos į pastatą ir kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, komiteto posėdį, vyksiantį sausio 11 d.


​Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 51 punktu, Komisija informuoja, kad 2013 m. sausio 11 d. (penktadienį), 8.30 val. Komisijos posėdžių salėje, esančioje Algirdo g. 27, Vilniuje, įvyks pirmasis Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės integruotos į pastatą ir kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, komiteto posėdis.

Aukciono komiteto sudėtis:
• Povilas Kazlauskas – Komiteto pirmininkas;
• Jūratė Pravalackaitė – Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Rimgailė Baliūnaitė – Komiteto narė;
• Ivan Podmasko – Komiteto narys;
• Viktorija Sankauskaitė – Komiteto narė, o jai negalint dalyvauti – Mindaugas Stonkus – Komiteto narys.

Pirmojo Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdžio metu bus atplėšiami užklijuoti vokai su aukciono dokumentais bei atliekama pirminė jų patikra. Aukciono dokumentai, neatitinkantys kurių nors Nuostatų 58 punkto reikalavimų bus atmetami ir nenagrinėjami.

Posėdyje turi teisę dalyvauti aukciono Dalyviai bei kiti suinteresuoti asmenys, tačiau dalyvavimas nėra privalomas. Kituose Komiteto posėdžiuose dėl dokumentų vertinimo turi teisę dalyvauti tik Komiteto nariai ir aukciono sekretorius.

Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.