Įeiti
Publikuoti: 2013-01-31. Atnaujinta:

Komisija atidėjo Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, dalyvių sąrašų tvirtinimą


​Komisija, vadovaudamasi Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 60 punktu, atsižvelgdama į 2013 m. sausio 31 d. Energetikos ministerijos raštą, kuriuo pateikta informacija apie saulės elektrinių plėtrą, nurodant, jog šiuo metu išduotų leidimų plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų gaminti elektros energiją saulės šviesos elektrinėms elektrinių įrengtoji galia ženkliai viršija Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 13 straipsnyje 3 dalyje 2 punkte nurodytą 10 MW skatinimo kvotą, nusprendė Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės neintegruotos į pastatus ir kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW ir Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės neintegruotos į pastatus ir kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 100 kW, dalyvių sąrašų tvirtinimą atidėti, kol Aukcionų komitetas įvertins susidariusias aplinkybes.

Abiejų Aukcionų dalyviai apie tolesnę Aukcionų eigą bus informuojami individualiai.