Įeiti
Publikuoti: 2012-10-12. Atnaujinta:

Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia yra didesnė nei 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo


​Komisija informuoja, kad 2012 m. spalio 10 d. gavo gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia yra didesnė nei 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo.

Papildomai informuojame, jog Komisija per 30 kalendorinių dienų terminą nuo pirmojo prašymo konkrečiam aukcionui organizuoti gavimo dienos privalo parengti ir nutarimu patvirtinti Aukciono sąlygų aprašą. Aukciono sąlygų aprašui įsigaliojus, Komisija ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki aukciono Dalyvių registravimo pradžios interneto tinklalapyje www.regula.lt paskelbs visą aktualią informaciją apie aukcioną, organizuojamą vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr. Nr.111-5673), kurių aktualią redakciją galite rasti čia.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog paskelbus informaciją apie aukcioną konkrečiai gamintojų grupei, gamintojams, priklausantiems šiai gamintojų grupei, nėra privaloma papildomai teikti prašymus dalyvauti aukcione, kol nepradedamas aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo etapas.