Įeiti
Publikuoti: 2013-01-25. Atnaujinta:

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimas


​Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų (toliau - Nuostatai) 62 punktu, Komisija informuoja, kad 2013 m. sausio 29 d. (antradienį), 13.00 val. Komisijos posėdžių salėje, esančioje Algirdo g. 27, Vilniuje, įvyks Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, aukciono komiteto posėdis dėl pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdžio metu bus atplėšiami užklijuoti vokai su pirminiais pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo ir skelbiamas dalyvio numeris bei jo siūlomas fiksuotas tarifas. Aukciono komiteto nariai įvertins, ar dalyvių pateikti pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo atitinka Nuostatų 59.1–59.3 punktuose nurodytus reikalavimus. Pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo, neatitinkantys minėtų reikalavimų bus atmetami.

Posėdyje turi teisę dalyvauti aukciono dalyviai bei kiti suinteresuoti asmenys, tačiau dalyvavimas nėra privalomas. Aukciono komiteto posėdžio protokolas bus skelbiamas viešai Komisijos tinklalapyje www.regula.lt.

Primename, kad aukciono komitetas protokolą teiks Komisijos posėdžiui (preliminari data 2013 m. vasario 7 d.), kurio metu nutarimu bus tvirtinama dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilė. Priėmus nutarimą, dalyviai per 5 darbo dienas teiks Komisijai patikslintus pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo.

Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.