Įeiti
Publikuoti: 2013-01-24. Atnaujinta:

Komisija patvirtino dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eiles


​Komisijos posėdyje, kaip numato Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai, buvo patvirtintos dalyvių pirminių pasiūlymų eilės šiuose skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose:
• gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo;
• gamintojams, naudojantiems biodujas, kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 1000 kW.

Komisija posėdyje be pakeitimų patvirtino tas dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eiles, kurias šių aukcionų komitetai nurodė 2013 m. sausio 16 d. protokoluose Nr. A2-12 ir Nr. A2-13.

Informacija apie patikslintus pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminus ir viešą Aukciono komiteto posėdį, kurio metu bus atplėšiami vokai su patikslintais pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo, bus skelbiama Komisijos tinklalapyje www.regula.lt ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Komisijos patvirtintų nutarimų dėl pirminių pasiūlymų eilių sudarymo. Kiekvienas aukciono dalyvis taip pat bus informuotas individualiai.