Įeiti
Publikuoti: 2013-02-21. Atnaujinta:

Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdį dėl patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo


​Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų (toliau - Nuostatai) 73 punktu, Komisija informuoja, kad 2013 m. vasario 26 d. (antradienį), 8.30 val. Komisijos posėdžių salėje, esančioje Algirdo g. 27, Vilniuje, įvyks Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, komiteto posėdis dėl patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdžio metu bus atplėšiami užklijuoti vokai su patikslintais pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo ir skelbiamas Dalyvio numeris bei jo siūlomas fiksuotas tarifas. Komiteto nariai įvertins, ar Dalyvių pateikti patikslinti pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo atitinka Nuostatų 59.1–59.3 punktuose nurodytus reikalavimus. Patikslinti pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo, neatitinkantys minėtų reikalavimų, bus atmetami.

Posėdyje turi teisę dalyvauti aukciono Dalyviai bei kiti suinteresuoti asmenys, tačiau dalyvavimas nėra privalomas. Aukcionų komitetų posėdžių protokolai bus skelbiami viešai Komisijos tinklalapyje www.regula.lt.

Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.