Įeiti
Publikuoti: 2012-10-04. Atnaujinta:

Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia yra nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie skirstomųjų tinklų


​Komisija informuoja, kad 2012 m. spalio 3 d. gavo gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia bus didesnė kaip 30 kW, bet neviršys 350 kW ir kurios bus prijungiamos per skirstomųjų tinklų.

Papildomai informuojame, kad Komisija per 30 kalendorinių dienų terminą nuo prašymo gavimo dienos privalo parengti ir nutarimu patvirtinti Aukciono sąlygų aprašą. Aukciono sąlygų aprašui įsigaliojus, Komisija interneto tinklalapyje www.regula.lt paskelbs visą aktualią informaciją apie aukcioną, organizuojamą vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra nuo 30 kW iki 350 kW, jungiamoms prie skirstomojo tinklo, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki aukciono Dalyvių registravimo pradžios. Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr. Nr.111-5673), kurių aktualią redakciją galite rasti čia.

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog paskelbus informaciją apie aukcioną konkrečiai gamintojų grupei, gamintojams, priklausantiems tai pačiai gamintojų grupei, nėra privaloma papildomai teikti prašymus dalyvauti aukcione tai pačiai gamintojų grupei, kol nepradedamas aukcionų dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo etapas.