Įeiti
Publikuoti: 2013-02-22. Atnaujinta:

Patvirtintas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, dalyvių sąrašas


​Komisija posėdyje patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, dalyvių sąrašą, kurių vokai su pirminiais pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo bus toliau vertinami.

Skatino kvotų paskirstymo aukcionų procedūros vykdomos pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų reikalavimus.

Paminėtina, kad Komisijos posėdyje be pakeitimų buvo priimtas nutarimas su dalyvių sąrašu, kurį Komitetas pateikė ir nurodė 2013 m. vasario 20 d. protokole Nr. A2-24.

Tolimesnė informacija apie viešą Komiteto posėdį, kurio metu bus atplėšiami vokai su pirminiais pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo, bus skelbiama Komisijos tinklalapyje ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Komiteto posėdžio bei siunčiama kiekvienam aukciono dalyviui individualiai.