Įeiti
Publikuoti: 2013-01-11. Atnaujinta:

Atidėtas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, dalyvių sąrašo tvirtinimas


​Komisija, vadovaudamasi Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 60 punktu, atsiradus naujoms faktinėms aplinkybėms, nusprendė Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo (toliau - Aukcionas), atidėti dalyvių sąrašo tvirtinimą iki artimiausio Komisijos posėdžio (preliminari data 2013 m. sausio 31 d.).

Aukciono dalyviai, nurodyti Komiteto 2013 m. sausio 9 d. protokolo lentelėje Nr. 2 (Gamintojai, dalyvaujantys 2007-2013 m. Lietuvos kaimo plėtros ir žuvininkystės programos priemonėse), per 4 darbo dienas, t. y. iki sausio 17 d. (imtinai) privalo pateikti dokumentus, jeigu tokius turi, galimai pagrindžiančius, jog šie asmenys nėra pasinaudoję parama, kaip nurodyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 14 dalyje.

Aukciono dalyvių teikiama informacija apie gamintojo dalyvavimą / nedalyvavimą paramos programoje privalo būti aiški ir nedviprasmiška, pateikiant atsakingų institucijų patvirtinimą, kad gamintojas yra / nėra paramos gavėjas ir kitą informaciją, pagal kurią Komiteto nariai galėtų dar kartą įvertinti, ar Aukciono dalyviams nėra taikoma Įstatymo 20 straipsnio 14 dalis, kurioje pabrėžiama, jog atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimas taikant fiksuotų tarifų paramos schemas netaikomas gamintojams, kurie pasinaudojo Nacionaline atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programa ir finansavimo programomis (Įstatymo aštuntas skirsnis).

Komisija, siekdama skaidrumo ir teisingo Įstatymo nuostatų taikymo, įpareigoja Aukciono komiteto narius įvertinti ir išanalizuoti aukciono dalyvių per nurodytą laikotarpį pateiktus dokumentus, taip pat konsultuotis su institucijomis, administruojančiomis finansavimo šaltinius.