Įeiti
Publikuoti: 2013-03-12. Atnaujinta:

Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas


​Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 66-67 punktais, informuojame Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojus, naudojančius vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, kad patikslinti pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo bus registruojami nuo 2013 m. kovo 15 d. iki 2013 m. kovo 21 d.

Primename, kad patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo pateikiamas užklijuotame ir gamintojo parašu pažymėtame voke taip, kad pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai“, nurodomas Komisijos adresas, aukciono pavadinimas, gamintojo pavadinimas (vardas, pavardė), kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys bei žodžiai „patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo“.

Patikslintus pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo Komisijos darbo laiku priima ir registruoja (adresu Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius) aukciono sekretorė – Komisijos teisės skyriaus vyr. specialistė Daiva Sandaitė (tel. (85) 239 7821, el. p. [email protected]).