Įeiti
Publikuoti: 2012-10-01. Atnaujinta:

Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 1000 kW


​Komisija informuoja, kad 2012 m. rugsėjo 28 d. gavo gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biodujų elektrinėms, gaminančioms elektros energiją, kurių numatoma įrengtoji galia yra ne didesnė nei 1000 kW.

Papildomai informuojame, jog Komisija per 30 kalendorinių dienų terminą nuo prašymo gavimo dienos privalo parengti ir nutarimu patvirtinti Aukciono sąlygų aprašą. Aukciono sąlygų aprašui įsigaliojus, Komisija ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki aukciono Dalyvių registravimo pradžios interneto tinklalapyje www.regula.lt paskelbs visą aktualią informaciją apie aukcioną, organizuojamą biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 1000 kW.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr. Nr.111-5673), kurių aktualią redakciją galite rasti čia.