Įeiti
Publikuoti: 2013-06-21. Atnaujinta:

Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną hidroelektrinėms, kurių įrengtoji galia yra nuo 10 kW iki 1000 kW


​Komisija informuoja, kad 2013 m. birželio 17 d. gavo gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną hidroelektrinėms, gaminančioms elektros energiją, kurių numatoma įrengtoji galia yra nuo 10 kW iki 1000 kW.

Papildomai informuojame, jog Komisija per 30 kalendorinių dienų terminą nuo pirmojo prašymo konkrečiam aukcionui organizuoti gavimo dienos privalo parengti ir nutarimu patvirtinti Aukciono sąlygų aprašą. Aukciono sąlygų aprašui įsigaliojus, Komisija ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki aukciono Dalyvių registravimo pradžios interneto tinklalapyje www.regula.lt paskelbs visą aktualią informaciją apie aukcioną, organizuojamą hidroelektrinėms, kurių įrengtoji galia yra nuo 10 kW iki 1000 kW.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr. Nr.111-5673, Nr. 154-7979), kurių aktualią redakciją galite rasti čia

Atkreipiame dėmesį, jog paskelbus informaciją apie aukcioną konkrečiai gamintojų grupei, gamintojams, priklausantiems šiai gamintojų grupei, nėra privaloma papildomai teikti prašymus dalyvauti aukcione, kol nepradedamas aukcionų dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo etapas.