Įeiti
Publikuoti: 2013-10-14. Atnaujinta:

Patikslinto pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo registravimas


​Komisija 2013 m. spalio 11 d. posėdyje patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, dalyvio pirminį pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo.

Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 66–67 punktais, informuojame aukciono dalyvį, kad patikslintą pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo Komisijai galima pateikti 2013 m. spalio 15-21 dienomis.

Primename, kad patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo pateikiamas užklijuotame ir gamintojo parašu pažymėtame voke taip, kad pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai“, nurodomas Komisijos adresas, aukciono pavadinimas, gamintojo pavadinimas (vardas, pavardė), kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys bei žodžiai „patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo“.

Patikslintą pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo Komisijos darbo laiku priims ir registruos (adresu Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius) aukciono sekretorė – Komisijos Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyresn. specialistė Lina Milkevičiūtė (tel. (8 5) 213 9810, el. p. [email protected]).