Įeiti
Publikuoti: 2013-10-21. Atnaujinta:

Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, komiteto posėdį dėl patikslinto pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo vertinimo


​Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų (toliau - Nuostatai) 73 punktu, Komisija informuoja, kad 2013 m. spalio 23 d. (trečiadienį), 9.00 val. Komisijos posėdžių salėje, esančioje Verkių g. 25C, Vilniuje, įvyks Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, komiteto posėdis dėl patikslinto pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo vertinimo.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdžio metu bus atplėšiamas užklijuotas vokas su patikslintu pasiūlymu dėl fiksuoto tarifo ir skelbiamas Dalyvio numeris bei jo siūlomas fiksuotas tarifas. Komiteto nariai įvertins, ar Dalyvio pateiktas patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo atitinka Nuostatų 59.1–59.3 punktuose nurodytus reikalavimus.

Posėdyje turi teisę dalyvauti aukciono Dalyvis bei kiti suinteresuoti asmenys, tačiau dalyvavimas nėra privalomas. Aukciono komiteto posėdžio protokolas bus skelbiamas viešai Komisijos tinklalapyje www.regula.lt.

Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.