Įeiti
Publikuoti: 2013-07-12. Atnaujinta:

Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių rekonstruotų elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW


​Komisija informuoja, kad 2013 m. liepos 11 d. gavo gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių rekonstruotų elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW.

Papildomai informuojame, jog Komisija per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo parengti ir nutarimu patvirtinti Aukciono sąlygų aprašą. Aukciono sąlygų aprašui įsigaliojus, Komisija ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki aukciono Dalyvių registravimo pradžios interneto tinklalapyje www.regula.lt paskelbs visą aktualią informaciją apie aukcioną, organizuojamą gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių rekonstruotų elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229, kurių aktualią redakciją galite rasti čia.