Įeiti
Publikuoti: 2013-06-20. Atnaujinta:

Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, dalyvių sąrašą


​Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 13 punktu, 20 straipsnio 3 dalimi, Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 60 punktu, patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, dalyvių, kurių vokai su pirminiais pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo bus toliau vertinami šiame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, sąrašą.

Komisijos posėdyje be pakeitimų buvo priimtas nutarimas su tuo dalyvių sąrašu, kurį Komitetas pateikė ir nurodė 2013 m. birželio 14 d. protokole Nr. A2-48.

Informacija apie viešą Komiteto posėdį, kurio metu bus atplėšiami vokai su pirminiais pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo, bus skelbiama Komisijos tinklalapyje www.regula.lt ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Komiteto posėdžio bei siunčiama kiekvienam aukciono dalyviui individualiai.