Įeiti
Publikuoti: 2013-01-08. Atnaujinta:

Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biomasės elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra nuo 30 kW iki 5000 kW


Komisija informuoja, kad 2013 m. sausio 4 d. gavo gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biomasės elektrinėms, gaminančioms elektros energiją, kurių numatoma įrengtoji galia yra nuo 30 kW iki 5000 kW.

Papildomai informuojame, jog Komisija per 30 kalendorinių dienų terminą nuo pirmojo prašymo konkrečiam aukcionui organizuoti gavimo dienos privalo parengti ir nutarimu patvirtinti Aukciono sąlygų aprašą. Aukciono sąlygų aprašui įsigaliojus, Komisija ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki aukciono Dalyvių registravimo pradžios interneto tinklalapyje www.regula.lt paskelbs visą aktualią informaciją apie aukcioną, organizuojamą biomasės elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra nuo 30 kW iki 5000 kW.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr. Nr.111-5673, Nr. 154-7979), kurių aktualią redakciją galite rasti čia.

Atkreipiame dėmesį, jog paskelbus informaciją apie aukcioną konkrečiai gamintojų grupei, gamintojams, priklausantiems šiai gamintojų grupei, nėra privaloma papildomai teikti prašymus dalyvauti aukcione, kol nepradedamas aukcionų dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo etapas.