Įeiti
Publikuoti: 2012-10-01. Atnaujinta:

Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia viršija 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie perdavimo tinklų


Komisija informuoja, kad 2012 m. rugsėjo 27 d. gavo gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia yra didesnė nei 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie perdavimo tinklų.

Papildomai informuojame, jog Komisija per 30 kalendorinių dienų terminą nuo prašymo gavimo dienos privalo parengti ir nutarimu patvirtinti Aukciono sąlygų aprašą. Aukciono sąlygų aprašui įsigaliojus, Komisija ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki aukciono Dalyvių registravimo pradžios interneto tinklalapyje www.regula.lt paskelbs visą aktualią informaciją apie aukcioną, organizuojamą vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia viršija 350 kW, jungiamoms prie perdavimo tinklo.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr. Nr.111-5673), kurių aktualią redakciją galite rasti čia.