Įeiti
Publikuoti: 2013-01-25. Atnaujinta:

Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas


​Komisija 2013 m. sausio 24 d. posėdyje patvirtino dalyvių pirminių pasiūlymų fiksuotų tarifų eiles šiuose aukcionuose:
• gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo;
• gamintojams, naudojantiems biodujas, kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 1000 kW.

Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 66-67 punktais, informuojame šių aukcionų dalyvius, kad patikslinti pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo bus registruojami nuo 2013 m. sausio 28 d. iki 2013 m. vasario 1 d.

Primintina, kad patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo pateikiamas užklijuotame ir gamintojo parašu pažymėtame voke taip, kad pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai“, nurodomas Komisijos adresas, aukciono pavadinimas, gamintojo pavadinimas (vardas, pavardė), kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys bei žodžiai „patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo“.

Patikslintus pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo Komisijos darbo laiku priima ir registruoja (adresu Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius) aukciono sekretorė – Komisijos teisės skyriaus vyr. specialistė Daiva Sandaitė (tel. (85) 239 7821, el. p. [email protected]).