Įeiti
Publikuoti: 2013-01-14. Atnaujinta:

Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžius dėl pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo


​Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų (toliau - Nuostatai) 62 punktu, Komisija informuoja, kad 2013 m. sausio 16 d. (trečiadienį), Komisijos posėdžių salėje, esančioje Algirdo g. 27, Vilniuje, įvyks Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžiai dėl pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo.


Aukciono pavadinimas

Posėdžio laikas

Aukcionų komitetų sudėtis

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo

8.30 val.

• Rimgailė Baliūnaitė – Komiteto pirmininkė;
• Jūratė Pravalackaitė – Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Povilas Kazlauskas – Komiteto narys;
• Ivan Podmasko – Komiteto narys;
• Viktorija Sankauskaitė – Komiteto narė, o jai negalint dalyvauti – Mindaugas Stonkus – Komiteto narys.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems biodujas, kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 1000 kW

09.00 val.

• Povilas Kazlauskas – Komiteto pirmininkas;
• Jūratė Pravalackaitė – Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Rimgailė Baliūnaitė – Komiteto narė;
• Ivan Podmasko – Komiteto narys;
• Viktorija Sankauskaitė – Komiteto narė, o jai negalint dalyvauti – Mindaugas Stonkus – Komiteto narys.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžių metu bus atplėšiami užklijuoti vokai su pirminiais pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo ir skelbiamas Dalyvio numeris bei jo siūlomas fiksuotas tarifas. Komiteto nariai įvertins, ar Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo atitinka Nuostatų 59.1 – 59.3 punktuose nurodytus reikalavimus. Pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo, neatitinkantys minėtų reikalavimų bus atmetami.

Šiuose posėdžiuose turi teisę dalyvauti aukciono Dalyviai bei kiti suinteresuoti asmenys, tačiau dalyvavimas nėra privalomas. Aukcionų komitetų posėdžių protokolai bus skelbiami viešai Komisijos tinklalapyje www.regula.lt.

Primename, kad Aukcionų komitetai protokolus teiks Komisijos posėdžiui (preliminari data 2013 m. sausio 31 d.), kurio metu Nutarimais bus tvirtinamos Dalyvių pirminių pasiūlymų fiksuoto tarifo eilės. Priėmus Nutarimus, Dalyviai per 5 darbo dienas teiks Komisijai patikslintus pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo.

Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.