Įeiti
Publikuoti: 2013-01-11. Atnaujinta:

Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų dalyvių sąrašus


​Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 13 punktu, 20 straipsnio 3 dalimi, Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 60 punktu bei atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus ir Teisės skyriaus pateiktas pažymas, patvirtino Dalyvių sąrašus, kurių vokai su pirminiais pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo bus toliau vertinami šiuose Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose:

• gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo;
• gamintojams, naudojantiems biodujas, kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 1000 kW.

Komisijos posėdyje be pakeitimų buvo priimti nutarimai su tais dalyvių sąrašais, kuriuos Komitetas pateikė ir nurodė 2013 m. sausio 3 d. protokoluose Nr. A4-8 ir Nr. A4-9.

Informacija apie viešą Komiteto posėdį, kurio metu bus atplėšiami vokai su pirminiais pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo, bus skelbiama Komisijos tinklalapyje www.regula.lt ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Komiteto posėdžio bei siunčiama kiekvienam aukciono dalyviui individualiai.