Įeiti
Publikuoti: 2012-12-03. Atnaujinta:

Informacija apie pirmuosius Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžius, vyksiančius gruodžio 10 d.


​Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 51 punktu, Komisija informuoja, kad 2012 m. gruodžio 10 d. (pirmadienį), Komisijos posėdžių salėje, esančioje Algirdo g. 27, Vilniuje, įvyks pirmieji Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžiai.


Aukciono pavadinimas

Posėdžio laikas

Aukcionų komitetų sudėtis

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo

8.30 val.

• Rimgailė Baliūnaitė – Komiteto pirmininkė;
• Jūratė Pravalackaitė – Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Povilas Kazlauskas – Komiteto narys;
• Ivan Podmasko – Komiteto narys;
• Viktorija Sankauskaitė – Komiteto narė, o jai negalint dalyvauti – Mindaugas Stonkus – Komiteto narys.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems biodujas, kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 1000 kW

10.00 val.

•  Povilas Kazlauskas – Komiteto pirmininkas;
• Jūratė Pravalackaitė – Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Rimgailė Baliūnaitė – Komiteto narė;
• Ivan Podmasko – Komiteto narys;
• Viktorija Sankauskaitė – Komiteto narė, o jai negalint dalyvauti – Mindaugas Stonkus – Komiteto narys.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo

11.30 val.

• Rimgailė Baliūnaitė – Komiteto pirmininkė;
• Jūratė Pravalackaitė – Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Povilas Kazlauskas – Komiteto narys;
• Ivan Podmasko – Komiteto narys;
• Viktorija Sankauskaitė – Komiteto narė, o jai negalint dalyvauti – Mindaugas Stonkus – Komiteto narys.
 
Pirmųjų skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžių metu bus atplėšiami užklijuoti vokai su aukciono dokumentais bei atliekama pirminė jų patikra. Aukciono dokumentai, neatitinkantys kurių nors Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 58 punkto reikalavimų, bus atmetami ir nenagrinėjami.

Šiuose posėdžiuose turi teisę dalyvauti aukciono Dalyviai bei kiti suinteresuoti asmenys, tačiau dalyvavimas nėra privalomas. Kituose Komiteto posėdžiuose dėl dokumentų vertinimo turi teisę dalyvauti tik Komiteto nariai ir aukciono sekretorius.

Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.