Įeiti
Publikuoti: 2015-02-23. Atnaujinta: 2015-02-23

3.1 Aukciono aprašymas


Informacija apie aukcioną hidroelektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW


Komisija informuoja, kad 2015 m. sausio 22 d. gavo pirmąjį gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną hidroelektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW.

Detali skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Aukcionų nuostatai), kurių aktualią redakciją galite rasti čia.

Pagal Aukcionų nuostatus Komisija, gavusi pirmąjį prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, per 30 kalendorinių dienų turi parengti sąlygų aprašą konkrečiam aukcionui organizuoti.

Komisija, atsižvelgdama į gautą pirmąjį prašymą, patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, sąlygų aprašą, kurį galite rasti čia.

Esminė informacija apie šį aukcioną:
• aukciono regionas – Lietuvos Respublika;
• aukcionas skelbiamas gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW;
• aukciono metu esama laisva skatinimo kvota elektrinėms, naudojančios hidroenergiją, šio aukciono regione – 12,931 MW;
• aukciono metu taikomas didžiausias galimas fiksuoto tarifo dydis aukcione dalyvaujantiems gamintojams – 7 euro ct/kWh (24 ct/kWh);
• aukciono dokumentai, pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo registruojami nuo 2015 m. balandžio 13 d. iki 2015 m. balandžio 27 d. imtinai;
• aukciono dokumentų sąrašas pateiktas Aukcionų nuostatų 34 punkte;
• aukciono dokumentų, pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo pateikimo tvarka nurodyta Aukcionų nuostatų 36-42 punktuose;
• aukcionų dokumentai, pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo neregistruojami esant Aukcionų nuostatų 47 punkte nurodytiems pagrindams;
• aukciono dokumentus, pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo Komisijos darbo laiku priima ir registruoja (adresu Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius) aukciono sekretorė – Komisijos Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyr. specialistė Lina Sveklaitė (tel. (8 5) 213 9810, el. p. [email protected]);
• aukciono dokumentus, pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo galima įteikti asmeniškai arba siųsti paštu;
• pirmasis viešas aukciono komiteto posėdis vyks 2015 m. balandžio 28 d. Tuo atveju, jeigu aukciono dokumentų ir pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo priėmimo terminas bus pratęstas papildomam 7 kalendorinių dienų terminui kaip nustatyta Aukcionų nuostatų 8 punkte ir atitinkamai šio Sąlygų aprašo 2 punkte, Aukciono pradžia – 2015 m. gegužės 5 d. Komisijos posėdžių salėje.

Taip pat informuojame, jog Komisijos pirmininko įsakymu sudarytas nuolat veikiantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, naudojantiems vėjo energiją ir gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, komitetas.

Aukciono komiteto sudėtis:
• Jūratė Pravalackaitė, Komisijos Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja, Komiteto pirmininkė;
• Lina Milkevičiūtė, Komisijos Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyresn. specialistė, Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Povilas Kazlauskas, Komisijos Teisės skyriaus patarėjas, Komiteto narys;
• Ieva Kuodė, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja, Komiteto narė;
• Ivan Podmasko, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas, Komiteto narys.

Taip pat primename aukciono etapus:
1. aukciono dokumentų ir pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo teikimas ir registravimas;
2. aukciono dokumentų įvertinimas;
3. Aukcionų nuostatuose nurodytus reikalavimus atitikusių aukciono Dalyvių sąrašo sudarymas;
4. aukcionui pateiktų Dalyvių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilės sudarymas ir viešas paskelbimas;
5. aukciono laimėtojų atrinkimas ir viešas paskelbimas.​