Įeiti
Publikuoti: 2013-04-05. Atnaujinta:

Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia nuo 10 iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo


​Komisija informuoja, kad 2013 m. balandžio 3 d. gavo gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia nuo 10 iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo.

Papildomai informuojame, jog Komisija per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo parengti ir nutarimu patvirtinti Aukciono sąlygų aprašą. Aukciono sąlygų aprašui įsigaliojus, Komisija ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki aukciono Dalyvių registravimo pradžios interneto tinklalapyje www.regula.lt paskelbs visą aktualią informaciją apie aukcioną, organizuojamą vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 10 iki 350 kW, jungiamoms prie skirstomojo tinklo.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr.111-5673, Nr. 154-7979), kurių aktualią redakciją galite rasti čia.