Įeiti
Publikuoti: 2013-07-18. Atnaujinta:

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdžiai dėl pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo


​Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų (toliau - Nuostatai) 62 punktu, Komisija informuoja, kad 2013 m. liepos 22 d. (pirmadienį), Komisijos posėdžių salėje, esančioje Verkių g. 25 C, Vilniuje, įvyks Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdžiai dėl pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo.

Aukciono pavadinimas

Posėdžio laikas

Aukciono komiteto sudėtis

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia viršija 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo.

15:00 val.

• Rimgailė Baliūnaitė - Komiteto pirmininkė;
• Jūratė Pravalackaitė -  pirmininko pavaduotoja;
• Povilas Kazlauskas - Komiteto narys;
• Mindaugas Stonkus –Komiteto narys;
• Ivan Podmasko - Komiteto narys.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo.

15:20 val.

• Rimgailė Baliūnaitė - Komiteto pirmininkė;
• Jūratė Pravalackaitė -  pirmininko pavaduotoja;
• Povilas Kazlauskas - Komiteto narys;
• Mindaugas Stonkus –Komiteto narys;
• Ivan Podmasko - Komiteto narys.


Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdžio metu bus atplėšiami užklijuoti vokai su pirminiais pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo ir skelbiamas dalyvio numeris bei jo siūlomas fiksuotas tarifas. Aukciono komiteto nariai įvertins, ar dalyvių pateikti pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo atitinka Nuostatų 59.1–59.3 punktuose nurodytus reikalavimus. Pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo, neatitinkantys minėtų reikalavimų, bus atmetami.

Posėdyje turi teisę dalyvauti aukciono dalyviai bei kiti suinteresuoti asmenys, tačiau dalyvavimas nėra privalomas. Aukciono komiteto posėdžio protokolas bus skelbiamas viešai Komisijos tinklalapyje www.regula.lt. Primename, kad aukciono komitetas protokolą teiks Komisijos posėdžiui, kurio metu nutarimu bus tvirtinama dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilė. Priėmus nutarimą, dalyviai per 5 darbo dienas teiks Komisijai patikslintus pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo.

Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.