Įeiti
Publikuoti: 2013-07-18. Atnaujinta:

Komisija patvirtino skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų dalyvių sąrašus


​Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 13 punktu, 20 straipsnio 3 dalimi, Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 60 punktu, patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų dalyvių sąrašus:
• gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo;
• gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo.

Komisijos posėdyje be pakeitimų buvo priimti nutarimai su tais dalyvių sąrašais, kuriuos Komitetas pateikė ir nurodė 2013 m. liepos 15 d. posėdžio protokoluose Nr. A2-59 ir Nr. A2-60.

Informacija apie viešą Komiteto posėdį, kurio metu bus atplėšiami vokai su pirminiais pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo, bus skelbiama Komisijos tinklalapyje www.regula.lt ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Komiteto posėdžio bei siunčiama kiekvienam aukciono dalyviui individualiai.