Įeiti
Publikuoti: 2013-06-17. Atnaujinta:

Informacija apie pirmuosius Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžius, vyksiančius birželio 18 d.


​Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatais, Komisija informuoja, kad 2013 m. birželio 18 d. (antradienį), Komisijos posėdžių salėje, esančioje Algirdo g. 27, Vilniuje, įvyks pirmieji Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžiai.

Aukciono pavadinimas

Posėdžio laikas

Aukcionų komitetų sudėtis

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 500 kW iki 1000 kW

14:30 val.

• Povilas Kazlauskas – Komiteto pirmininkas;
• Jūratė Pravalackaitė – Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Rimgailė Baliūnaitė – Komiteto narė;
• Ivan Podmasko – Komiteto narys;
• Mindaugas Stonkus – Komiteto narys.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo

15:00 val.

• Rimgailė Baliūnaitė – Komiteto pirmininkė;
• Jūratė Pravalackaitė – Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Povilas Kazlauskas – Komiteto narys;
• Ivan Podmasko – Komiteto narys;
• Mindaugas Stonkus – Komiteto narys.

Pirmųjų skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžių metu bus atplėšiami užklijuoti vokai su aukciono dokumentais bei atliekama pirminė jų patikra. Aukciono dokumentai, neatitinkantys kurių nors Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 58 punkto reikalavimų, bus atmetami ir nenagrinėjami.

Šiuose posėdžiuose turi teisę dalyvauti aukciono Dalyviai bei kiti suinteresuoti asmenys, tačiau dalyvavimas nėra privalomas. Kituose Komiteto posėdžiuose dėl dokumentų vertinimo turi teisę dalyvauti tik Komiteto nariai ir aukciono sekretorius.

Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.