Įeiti
Publikuoti: 2024-04-05. Atnaujinta: 2024-04-05

Archyvas 2023 m.


Paslaugų kainos ir procentinis dydis, taikomas už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius", AB „Achema", AB „Akmenės cementas", UAB „Dainavos elektra" ir AB „Lifosa" elektros tinklais,  Eur/kWh (be PVM), galiojančios nuo 2023 m. sausio 1 d.

Variantai
Mato vienetas​
AB „Energijos skirstymo operatorius“AB „Achema“AB „Akmenės cementas“UAB „Dainavos elektra“AB „Lifosa“

I variantas.

Paslaugos kaina, mokama už 1 kWh atgauto iš ST elektros energijos kiekio, kurį buitinis gaminantis vartotojas prieš tai buvo pagaminęs ir patiekęs į ST

​​

 

VĮ, Eur/kWh

 

0,020-0,0310,0280,057
ŽĮ Eur/kWh0,0490,0220,0580,0550,116

II variantas.

Paslaugos kaina, mokama už 1 kW buitinio gaminančio vartotojo elektrinės leistinos generuoti galios

​​ ​​ ​
VĮ Eur/kW/m.15,91-24,6622,2754,34
VĮ Eur/kW/mėn.1,332,061,863,78
ŽĮ Eur/kW/m.39,1117,5646,2943,9092,59
ŽĮ Eur/kW/mėn.3,261,463,863,667,72
III variantas. Paslaugos kaina, išreikšta elektros energijos kiekio procentiniu dydžiu nuo kaupimo laikotarpiu buitinio gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio ​

 

VĮ proc.

 

6-7614
ŽĮ proc.125131223
IV variantas. Paslaugos kaina, prilyginta pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui ​

 

VĮ, ct/kWh

*-2,852,3915,743
ŽĮ ct/kWh**2,2235,454,45811,693

* 1 kWh Paslaugos kaina VĮ lygi ESO persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, paskelbtos Tarybos 2022 m. lapkričio 16 d. nutarimu O3E-1564 1 priedo  6 punkte nurodytų ir buitinių gaminančių vartotojų pasirinktų persiuntimo paslaugos tarifų 1 kWh kainai.

**1 kWh Paslaugos kaina ŽĮ lygi ESO persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, paskelbtos Tarybos 2022 m. lapkričio 16 d. nutarimu O3E-1564 1 priedo 5 punkte nurodytų ir buitinių gaminančių vartotojų pasirinktų persiuntimo paslaugos tarifų 1 kWh kainai.

Nuoroda į Tarybos nutarimą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60c3764065b211edbc04912defe897d1