Įeiti
Publikuoti: 2014-02-03. Atnaujinta: 2014-02-03

Tarptautiniai partneriai


Europos Komisijos Energetikos generalinis direktoratas
Europos Komisijos energetikos generalinis direktoratas (toliau – DG ENER) atsako už Europos energetikos politikos formavimą ir įgyvendinimą, įskaitant transeuropinių tinklų tiesimo ir branduolinės energetikos naudojimo skatinimą. DG ENER veiklos pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad Europos energetikos politika tarnautų visiems ekonomikos sektoriams, viešiesiems subjektams ir piliečiams.

Tarptautinė energetikos reguliuotojų konfederacija
Tarptautinė energetikos reguliuotojų konfederacija (toliau – ICER) yra savanoriškumu pagrįstas viso pasaulio energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo modelis. Juo siekiama pagerinti visuomenės ir politikos formuotojų sąmoningumą ir supratimą apie energetikos reguliavimą ir jos vaidmenį sprendžiant platų socialinį, ekonominį, aplinkos ir rinkos klausimų spektrą.
ICER palaiko reguliarius ir struktūrinius ryšius bei bendradarbiavimą tarp reguliavimo agentūrų, siekiant panaudoti geriausias praktikas ir informacijos apsikeitimą, kad būtų užtikrinta ekologinė pusiausvyra.
ICER organizuoja mokymus keturiose pagrindinėse veiklos srityse: energijos tiekimo patikimumas ir  saugumas; reguliavimo institucijų vaidmuo reaguojant į klimato kaitą; konkurencingumas ir prieinamumas; reguliuotojų nepriklausomybės, įgaliojimai, atsakomybės, geriausia praktika ir mokymai.

Europos vartotojų organizacija
Europos vartotojų organizacija (toliau – BEUC) veikia kaip skėtinė organizacijų grupė Briuselyje. BEUC vienija 41 pripažintą nepriklausomą, nacionaliniu lygiu veikiančią vartotojų organizaciją iš 31 Europos šalies. BEUC vienija per 40 vartotojų organizacijų iš visų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių ir Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos bei Makedonijos.
Pagrindinis šios organizacijos tikslas – suvienyti ES ir kitų Europos valstybių vartotojų organizacijas, siekiant populiarinti, ginti ir atstovauti Europos vartotojų interesams, rengiant ir įgyvendinant ES politiką vartotojų teisių apsaugos srityje, bendradarbiauti su ES institucijomis ir kitomis įstaigomis. Taip BEUC prisideda prie ES bendrosios rinkos plėtros ir užtikrina, kad būtų atsižvelgiama į vartotojų interesus.
Kaip savo veiklos prioritetus BEUC nustato 8 pagrindines vartotojų politikos sritis: produktų saugą, informacijos vartotojams teikimą, vartotojams skirtų prekių ar paslaugų pasirinkimo didinimą, atstovavimą, patirtos žalos atlyginimą, švietimą, vartotojų pagrindinių poreikių patenkinimą ir švarią aplinką.
BEUC ypatingą dėmesį skiria pažeidžiamiausių vartotojų grupių, t. y. vaikų, pagyvenusių ar neįgalių asmenų teisių apsaugai.