Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2020-07-27

Energetikos rinkos liberalizavimas


Nuo 2007 metų Europos Sąjungos bendroji energetikos politika skatina konkurenciją elektros ir dujų rinkose, t. y. galimybę vartotojui pačiam pasirinkti elektros energijos ir dujų tiekėją.  

Elektros energijos rinka

Nuo kada vyksta elektros rinkos liberalizacija?

Elektros rinkos liberalizavimas vyksta įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Nuo 2010 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos elektros rinkos planui, vartotojai elektrą Lietuvoje gali  pirkti iš nepriklausomų elektros tiekėjų.

Komerciniai vartotojai elektros energiją iš nepriklausomų tiekėjų privalomai perka nuo  2013-ųjų. Nuo 2021 m. buitiniai vartotojai palaipsniui privalės atsisakyti monopolinių visuomeninio tiekimo paslaugų.

Ką turėtų žinoti buitiniai elektros vartotojai – svarbiausios datos

Įsigaliojus 2020 m. gegužės 7 d. Seimo priimtoms Elektros energetikos įstatymo pataisoms, Lietuva prisijungia prie daugumos Europos Sąjungos šalių, kurių buitiniai vartotojai gali patys pasirinkti jiems tinkamiausią elektros energijos tiekėją. Iki šiol elektrą visi buitiniai vartotojai pirko iš visuomeninio tiekėjo, o jos kainą nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Nuo 2021 m. buitiniai vartotojai, suvartojantys daugiau nei 5000 kWh elektros per metus, turės pirkti elektros energiją iš pasirinkto nepriklausomo tiekėjo. Mažiau elektros suvartojantys vartotojai į „laisvą rinką" galės išeiti palaipsniui iki 2023 m.

svarbiausios datos .jpg

Vartotojams patiems pasirenkant elektros energijos tiekėją, VERT reguliuos tik apie pusę kainos už elektros energijos kilovatvalandę (infrastruktūros ir sisteminių paslaugų, kurias teikia bendrovės „Litgrid" bei ESO, kainos dedamąsias). Kitą pusę kainos lems  elektros biržos kaina ir tiekėjų konkurencija.  Elektros tiekėjams konkuruojant dėl vartotojų, laimi pastarieji. Tai ne tik sumažėjusi kaina, bet ir visiškai nauji paslaugų paketai, kurių gali tikėtis vartotojai (lankstesni planai, atspindintys vartotojo elektros vartojimo įpročius, reaguojant į elektros kainas biržoje dienos eigoje, kelių paslaugų sinergija (energetikos, ar energetikos ir kitų, tarkim, telekomunikacijų paslaugų, kt.).

Apsauga buitiniams  vartotojams – garantinis elektros energijos tiekimas

Nespėjus per 2020 m. pasirinkti elektros tiekėjo, kiekvienam gyventojui, patekusiam į pirmąjį etapą, elektros tiekimas bus užtikrintas teikiant garantinio tiekimo paslaugą.

Kaip apskaičiuojama elektros energijos garantinio tiekimo kaina? Elektros energijos kaina, susideda iš dviejų dedamųjų. Pirma – elektros energijos, kaip produkto, kainos ir, antra – elektros infrastruktūros išlaikymo ir jos saugumo/patikimumo užtikrinimo kaštų.  Teikiant garantinio tiekimo paslaugą, elektros energijos, kaip produkto, dedamajai būtų taikomas 1,25 koeficientas, t. y. pridedamas 25 proc. priedas, infrastruktūros dalis nebūtų didinama.   

Todėl gyventojai raginami aktyviai domėtis ir pasirinkti geriausiai jų poreikius atitinkantį nepriklausomo elektros energijos tiekėjo pasiūlymą.

Socialiai pažeidžiamiems vartotojams, jei jie nepasirinks nepriklausomo tiekėjo, ir toliau liks galioti šiandien taikomas principas – tai kainų reguliavimas, kai garantinio tiekimo paslaugos kainą nustato VERT. Socialiai pažeidžiamiems vartotojams garantinio tiekimo kainą VERT nustatys 2022 m. pabaigoje ir ji galios nuo 2023 m. sausio 1 d.


Vaizdo įraše sužinokite daugiau apie elektros rinkos liberalizaciją ("Laisvės TV" produkcija)


Visuomenės informavimui – svetainė pasirinkitetiekeja.lt

VERT suderino ESO parengtą Vartotojų informavimo apie elektros energijos rinkos liberalizavimą ir jo procesą planą – vartotojų informavimo kampanija tęsis visą liberalizavimo laikotarpį, tai yra iki 2023 m.

Vykdant ilgalaikį visuomenės informavimą,  sukurta interneto svetainė www.pasirinkitetiekeja.lt. Čia gyventojai ras svarbiausią informaciją apie galimybę rinktis nepriklausomą elektros energijos tiekėją ir numatomus pagrindinius žingsnius, atsisakant visuomeninio elektros energijos tiekimo monopolinių sąlygų Lietuvoje.

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų sąrašas

SVARBU. Jei klientas sutinka savo duomenimis pasidalinti su nepriklausomais elektros energijos tiekėjais, nieko daryti nereikia. Tais atvejais, kai klientas nenori dalintis savo duomenimis, apie savo nesutikimą turi pranešti ESO vienu iš šių būdų - prisijungus prie ESO savitarnos https://mano.eso.lt/, puslapyje www.eso.lt/nesutikimai arba telefonu 1852. Nesutikimą į I etapą patekęs klientas turi pareikšti ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gamtinių dujų rinka

Gamtinių dujų rinkos liberalizacija

2007 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas, tam, kad įgyvendintų Europos Sąjungos Gamtinių dujų Direktyvos nuostatas, priėmė gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas). Įstatyme nustatyta, kad nuo 2007 m. liepos 1 d. kiekvienas vartotojas turi teisę pasirinkti dujų įmonę, kuri jam tieks (parduos) dujas. Tokie vartotojai vadinami laisvaisiais vartotojais.

Iki 2014 m. Lietuva neturėjo dujų tiekimo alternatyvų – dujos Lietuvai buvo tiekiamos vieninteliu vamzdynu iš Baltarusijos, o dujų tiekimo pajėgumai iš Latvijos Inčukalno dujų saugyklos, sutrikus tiekimui per Baltarusiją, yra nepakankami. Lietuvoje įgyvendinus suskystintų gamtinių dujų (SGD)  terminalo projektą atsirado galimybė turėti alternatyvų dujų šaltinį ir sukurti sąlygas atsirasti dujų rinkai. SGD terminalo pagrindinė funkcija – priimti ir saugoti SGD, jas dujinti ir tiekti į magistralinį tinklą (SGD terminalas neteikia gamtinių dujų skystinimo paslaugų).


Iš ko susideda gamtinių dujų kaina?

Dujų kainą sudaro šios dalys:

  • tiekimas (importas),
  • transportavimas,
  • saugumo dedamoji,
  • mokesčiai ir akcizas.

Daugiau apie tai galite sužinoti čia.


Dujų rinkos dalyviai bei sudaromos sutartys

Lietuvos gamtinių dujų rinkos dalyviai yra:
1. gamtinių dujų tiekėjai (pardavėjai);
2. perdavimo arba magistralinių (aukšto) slėgio dujotiekių sistemos operatorius;
3. dujų skirstymo įmonės;
4. vartotojai.

Daugiau apie tai galite sužinoti čia.

Dujų įmonių santykiai su vartotojais ir sistemos naudotojais grindžiami sutartimis. Dujų įmonių sutartys su buitiniais vartotojais yra viešos. Sutartyse nurodoma: dujų įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, dujų kiekis, kokybė, kaina, tiekimo tvarka, dujų tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos, informacijos apie dujų, teikiamų paslaugų kainas pateikimo tvarka, paslaugų teikimo sąlygos, šalių įsipareigojimai, atsakomybė, atsiskaitymo tvarka, sutarties terminas, pakeitimo bei nutraukimo sąlygos, ginčų nagrinėjimo tvarka. Dujų įmonės apie sutarčių sąlygas informuoja sistemos naudotojus ir vartotojus iš anksto, ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki sutarčių sudarymo ar sutarčių sąlygų pakeitimo.

Viešosios sutartys su buitiniais vartotojais turi būti sudaromos pagal abiem šalims privalomas standartines sąlygas. Šias sąlygas tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, suderinusi su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie Teisingumo ministerijos.


Gamtinių dujų vartotojų teisės

Gamtinių dujų vartotojai turi teisę:

1) laisvai pasirinkti tiekimo įmonę. Buitiniai vartotojai turi teisę laisvai ir neatlygintinai pasirinkti tiekimo įmonę nuo 2007 m. liepos 1 d.;

2) gauti iš dujų įmonių šią informaciją: dujų įmonės pavadinimas, buveinės adresas, kodas ir teisinė forma; teikiamos paslaugos ir jų teikimo sąlygos; dujų, paslaugų kainos ir pranešimų apie kainas pateikimo būdai; sutarčių terminai, jų sudarymo ir nutraukimo sąlygos; kompensacijų teikimo sąlygos; ginčų nagrinėjimo būdai;

3) nutraukti sutartis, jei keičiamos sutarčių sąlygos ir jos vartotojams yra nepriimtinos. Buitiniai vartotojai turi teisę nutraukti sutartis vienašališkai ir neatlygintinai Civilinio kodekso 6.390 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis;

4) gauti iš dujų įmonių pasiūlymus dėl atsiskaitymo būdų ir pasirinkti atsiskaitymo būdą.

Gamtinių dujų tiekėjų sąrašas