Įeiti
Publikuota: 2022-09-26. Atnaujinta:

Susitikimas (mišriu būdu) su komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus suinteresuotomis šalimis


​Tarybos atstovai mišriu būdu (Tarybos posėdžių salėje ir per MS Teams platformą) dalyvauja susitikime su suinteresuotomis šalimis dėl Po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikos reguliavimo klausimų aptarimo.