Įeiti
Publikuota: 2019.03.05. Atnaujinta:

Viešasis svarstymas atsinaujinančių išteklių energetikos klausimais.


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 8 punktu ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 34, 40, 46, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi parengė ir paskelbė viešajai konsultacijai: 1) 2019 m. vasario 8 d. raštu Nr. R2-(E)-326 – pavyzdinės Ketinimų protokolo formos projektą; 2) 2019 m. vasario 15 d. raštu Nr. R2-(E)-372 – Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų projektą (toliau – Projektai). Projektus galima rasti Komisijos interneto svetainės skiltyje „Viešosios konsultacijos".

Siekiant sklandaus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo bei Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimų įgyvendinimo, rengiamas viešas paskelbtų Projektų aptarimas, kuris vyks 2019 m. kovo 6 d. 10:30 val. Komisijos patalpose adresu Verkių g. 25C-1, Vilnius.

Kviečiame dalyvauti.