Įeiti
Publikuota: 2019.04.05. Atnaujinta:

Tarpinstitucinės darbo grupės susitikimas Energetikos ministerijoje.


​Komisijos atstovai dalyvauja Elektros energijos vartotojų duomenų mainų su elektros energijos tiekėjais standarto sukūrimo ir įdiegimo tarpinstitucinės darbo grupės susitikime Energetikos ministerijoje.