Įeiti
Publikuoti: 2014-01-27. Atnaujinta: 2014-01-27

Teisės aktų sąrašas


Teisės aktus filtruokite pagal rengėją ir veiklos sritis. 

  
  
  
  
  
Priedas
  
sutraukti Reglamentavimo sritis : Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veikla ‎(48)
sutraukti Sritis : Atsinaujinantys ištekliai ‎(2)
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.aspxLietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymasĮstatymai
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas.aspxLietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5, 12, 13, 36, 40, 41, 42, 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymasĮstatymai
sutraukti Sritis : Bendra ‎(30)
Tarybos posėdžio, įvykusio 2024 m. gegužės 21 d. protokolas.pdfTarybos posėdžio, įvykusio 2024 m. gegužės 21 d. protokolas2024-05-21ES teisės aktaiO2E-43
Tarybos posėdžio, įvykusio 2024 m. gegužės 10  d. protokolas.pdfTarybos posėdžio, įvykusio 2024 m. gegužės 10 d. protokolas2024-05-10ES teisės aktaiO2E-39
Nutarimai_2024_O3E-310.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS „LT ENERGIJA“, UAB, GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO2024-03-15ES teisės aktaiO3E-310
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2011 M. LIEPOS 29D. NUTARIMO NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2011 M. LIEPOS 29D. NUTARIMO NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2023-11-24Komisijos nutarimaiO3E-1706
2023_O3E-828.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „BIRŽŲ ŠILUMA“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2023-06-28ES teisės aktaiO3E-828
O3-761.docxViešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas2013-12-27Komisijos nutarimaiO3-761
nutarimas308.docxTaikinamojo tarpininkavimo taisyklės2012-10-16Komisijos nutarimai
Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija.aspxNacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija2012-06-26Seimo nutarimaiXI-2133
nutarimas47.pdf Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos darbo reglamentas2012-02-28Komisijos nutarimaiO3-47
O3-400.docxPrašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma2011-11-30Komisijos nutarimaiO3-400
O3-350.docxViešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklės2011-10-28Komisijos nutarimaiO3-350
315.docxIšankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašas2011-04-14Komisijos nutarimaiO3-75
O3-172.docxAdministracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pildymo taisyklės ir formos2009-10-28Komisijos nutarimaiO3-172
O3-132.docxPiniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklės2009-09-18Komisijos nutarimaiO3-132
2009-O3-100.docxEnergetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašas2009-07-10Komisijos nutarimaiO3-100excel priedai
Verslą prižiūrinčių subjektų keitimosi verslo subjektų pateiktais dokumentais tvarkos aprašas.aspxVerslą prižiūrinčių subjektų keitimosi verslo subjektų pateiktais dokumentais tvarkos aprašas2009-04-15Vyriausybės nutarimai340
O3-6.docxŪkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas2009-01-29Komisijos nutarimaiO3-6
O3-80.docxEnergetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės2008-06-28Komisijos nutarimaiO3-80
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose taisyklės.aspxAsmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės2007-08-22Vyriausybės nutarimai875
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatai.aspxValstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatai 2002-11-07Vyriausybės nutarimai1747
Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės.aspxKonkretūs valstybės rinkliavos dydžiai ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės2000-12-15Vyriausybės nutarimai1458
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas.aspxLietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksasĮstatymai
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas.aspxLietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymasĮstatymai
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.aspxLietuvos Respublikos energetikos įstatymasĮstatymai
Lietuvos Respublikos viešojo adminstravimo įstatymas.aspxLietuvos Respublikos viešojo adminstravimo įstatymasĮstatymai
Lietuvos Respublikos kainų įstatymas.aspxLietuvos Respublikos kainų įstatymasĮstatymai
Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas.aspxLietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymasĮstatymai
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.aspxRespublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymasĮstatymai
Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamentas.aspxEuropos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrąES teisės aktai
Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. balandžio 17 d. reglamentas.aspxEuropos Parlamento ir Tarybos 2013 m. balandžio 17 d. reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1346/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009ES teisės aktai
sutraukti Sritis : Dujos ‎(5)
nutarimas-432.docCentralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodika2013-10-03Komisijos nutarimaiO3-432
O3-149.docxReikalavimai gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai2012-06-18Komisijos nutarimaiO3-149
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.aspxLietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymasĮstatymai
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas.aspxLietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymasĮstatymai
Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas.aspxLietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymasĮstatymai
sutraukti Sritis : Elektra ‎(1)
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.aspxLietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymasĮstatymai
sutraukti Sritis : Šiluma ‎(3)
O2-22.docxKauno m. Šv. Gertrūdos g. 3 daugiabučio namo Vartotojų siūloma šilumos paskirstymo metodas Nr. 6V2007-06-19Komisijos nutarimaiO2-22
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas.aspxLietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymasĮstatymai
Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas.aspxLietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymasĮstatymai
sutraukti Sritis : Transportas ‎(2)
Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas.aspxLietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksasĮstatymai
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas.aspxLietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas Įstatymai
sutraukti Sritis : Vanduo ‎(5)
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.aspxLietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymasĮstatymai
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas.aspxLietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymasĮstatymai
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas.aspxLietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymasĮstatymai
Lietuvos Respublikos mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas.aspxLietuvos Respublikos mokesčių už aplinkos teršimą įstatymasĮstatymai
Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.aspxLietuvos Respublikos vandens įstatymasĮstatymai
sutraukti Reglamentavimo sritis : Veiklos priežiūros sričių reikalavimai ‎(154)
sutraukti Sritis : Atsinaujinantys ištekliai ‎(14)
Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės.aspxVeiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės2013-10-22Kita1-212
O3-335.docxElektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2013-08-27Komisijos nutarimaiO3-335
1 - 50Pirmyn