Įeiti

Naujienos


​​​​​Naujienas galite filtruoti pagal kategorijas. ​

  
  
Kategorijos
  
2024-07-22Viešoji konsultacija dėl Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašoŠiluma, Viešosios konsultacijos, Kitos
2024-07-18Nustatyta Tauragės regiono atliekų tvarkymo kainaPosėdžio sprendimai (atliekų tvarkymas), Posėdžio sprendimai (kita)
2024-07-18VERT nustatė UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centro regioninę kainąPosėdžio sprendimai (atliekų tvarkymas), Posėdžio sprendimai (kita)
2024-07-11ACER iš dalies keičia ES elektros energijos balansavimo taisykles, siekdama pagerinti PICASSO platformos veiksmingumąElektra, Bendradarbiavimas, Kitos
2024-07-09Birželį didmeninė elektros energijos kaina vėl didėjoElektra, Informacija ūkio subjektams, Dėl kainų ir tarifų
2024-07-08Viešoji konsultacija dėl AB „Achema“ pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkosElektra, Viešosios konsultacijos
2024-07-08VERT: elektros tiekėjų taikoma netesybų formulė vidutinėms ir didelėms įmonėms nėra tiksliElektra, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Kitos
2024-07-02SND galėjo nutekėti per jungtis, jungiančias standžiąją dujotiekio dalį ir dujinę viryklęKitos, Informacija apie priimtus sprendimus, Posėdžio sprendimai (kita)
2024-07-01Liepos mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina LietuvojeŠiluma, Statistika, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Kitos, Dėl kainų ir tarifų
2024-07-01VERT skelbia prognozuojamą 2024 – 2025 metų šildymo sezono medienos skiedrų poreikį Vilniaus apskrityjeŠiluma, Kitos
2024-06-26Nustatyta UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro regioninė kainaAliekų tvarkymas, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Posėdžio sprendimai (atliekų tvarkymas)
2024-06-26Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašoDujos, Viešosios konsultacijos, Kitos
2024-06-25Viešoji konsultacija dėl Vėjo elektrinės, didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios, eksploatavimo ir techninės būklės vertinimoAtsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams, Kitos
2024-06-21VERT įvertino elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinį pajėgumą ir nustatė žemutines reikšmesElektra, Kitos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2024-06-21Pakoreguotas Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašasElektra, Kitos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2024-06-21VERT nustatė UAB „Druskininkų vandenys“ paslaugų kainasPosėdžio sprendimai (vanduo)
2024-06-20VERT pristatė 2023 m. veiklos ataskaitą Seimo Ekonomikos komitetuiElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Aliekų tvarkymas, Vartotojams, Bendradarbiavimas, Transportas, Kitos
2024-06-20Viešoji konsultacija dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formųViešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams, Kitos
2024-06-18Baltijos šalių energetikos reguliuotojų susitikime – tolesnės diskusijos dėl prekybos zonų sujungimoElektra, Bendradarbiavimas
2024-06-18Litgrid AB skelbia viešąją konsultaciją dėl Atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartinių sąlygųElektra, Informacija ūkio subjektams, Kitos
2024-06-13VERT nustatė perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas „Biržų vandenys“ vartotojamsVanduo, Vartotojams, Kitos, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (vanduo)
2024-06-13Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos UAB „Aukštaitijos vandenys“ vartotojamsVanduo, Vartotojams, Kitos, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (vanduo)
2024-06-13VERT pakartotinai suderino du AB „Amber Grid“ investicinius projektusDujos, Dėl investicijų, Posėdžio sprendimai (dujos)
2024-06-13VERT pakoregavo Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašąPosėdžio sprendimai (šiluma)
2024-06-12Viešoji konsultacija dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros bei Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių pakeitimoElektra, Dujos, Viešosios konsultacijos, Kitos
2024-06-12Skelbiama viešoji konsultacija dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikosŠiluma, Viešosios konsultacijos, Vartotojams, Kitos
2024-06-10VERT patvirtino AB „Litgrid“ pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašąElektra, Posėdžio sprendimai (elektra)
2024-06-10VERT patvirtino AB „ESO“ pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkąElektra, Informacija ūkio subjektams, Kitos, Posėdžio sprendimai (elektra)
2024-06-10Gegužę didmeninė elektros energijos kaina išaugo ketvirtadaliuElektra, Statistika, Informacija ūkio subjektams, Kitos, Dėl kainų ir tarifų
2024-06-06Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikosŠiluma, Viešosios konsultacijos, Kitos
1 - 30Pirmyn