Įeiti
Publikuota: 2014.01.27. Atnaujinta: 2018.06.15

Komisijos nutarimų sąrašas


 

Pastaba. Atidarydami dokumentą aktyvinimo lange spauskite "Cancel"!                                                                                          Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
nutarimas_2018_195.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GRINDA“ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS BAZINĖS KAINOS VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2018.06.14O3E-195Vanduo
nutarimas_2018_197.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI“ 2015–2017 METŲ INVESTICIJŲ2018.06.14O3E-197Šiluma
nutarimas_2018_198.pdfNUTARIMAS DĖL AB „AMBER GRID“ INVESTICIJŲ PROJEKTO „ADMINISTRACINIO PASTATO (GUDELIŲ G. 49, VILNIUS) ATNAUJINIMAS“ DERINIMO2018.06.14O3E-198Dujos
nutarimas_2018_199.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DRUSKININKŲ VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.06.14O3E-199Vanduo
nutarimas_2018_194.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.06.08O3E-194Vanduo
nutarimas_2018_193.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2018.06.07O3E-193Šiluma
nutarimas_2018_192.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ VALDOMO TURTO PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO DARBŲ PLANO 2018–2020 METAMS2018.06.07O3E-192Šiluma
nutarimas_2018_191.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LAZDIJŲ VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.06.07O3E-191Vanduo
nutarimas_2018_189.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NARIŲ PASISKIRSTYMO KURUOJAMOS VEIKLOS SRITIMIS2018.06.07O3E-189Kita
nutarimas_2018_190.pdfNUTARIMAS DĖL GINČO TARP AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ IR UAB „FORTUM KLAIPĖDA“ NAGRINĖJIMO2018.06.07O3E-190Šiluma
nutarimas_2018_188.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. GEGUŽĖS 10 D. NUTARIMO NR. O3E-148 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. O3-6 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ TECHNOLOGINIO2018.05.31O3E-188Kita
nutarimas_2018_187_visas.pdfNUTARIMAS DĖL AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO TINKLŲ BALANSAVIMO KODEKSO LAIKINŲJŲ PRIEMONIŲ ATASKAITOS TVIRTINIMO2018.05.31O3E-187Dujos
nutarimas_2018_186.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ NAGRINĖJIMO2018.05.31O3E-186Elektra
nutarimas_2018_184.pdfNUTARIMAS DĖL DAUGIAU NEI VIENO ELEKTROS ENERGIJOS BIRŽOS OPERATORIAUS VEIKIMO BALTIJOS ŠALIŲ PREKYBOS ZONOSE PASIŪLYMO PATVIRTINIMO2018.05.31O3E-184Elektra
nutarimas_2018_183.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2018.05.31O3E-183Šiluma
nutarimas_2018_182.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ENERGIJA“ 2015–2020 METŲ INVESTICIJŲ2018.05.31O3E-182Šiluma
nutarimas_2018_181.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.05.31O3E-181Vanduo
nutarimas_2018_180.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2018.05.31O3E-180Šiluma
nutarimas_2018_185.pdfNUTARIMAS DĖL AB „LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“ 2015 METAIS VYKDYTŲ INVESTICIJŲ FAKTINIŲ DUOMENŲ DERINIMO2018.05.31O3E-185Elektra
nutarimas_2018_179.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2018.05.31O3E-179Šiluma
nutarimas_2018_178.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VALDOMO TURTO PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO DARBŲ PLANO 2018–2022 METAMS2018.05.31O3E-178Šiluma
nutarimas_2018_177.pdfNUTARIMAS DĖL NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO2018.05.31O3E-177Dujos
nutarimas_2018_176.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INTERGAS“ GAMTINIŲ DUJŲ TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS2018.05.31O3E-176Dujos
nutarimas_2018_175.pdfNUTARIMAS DĖL AB AGROFIRMA „JOSVAINIAI“ BUITINIŲ VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO2018.05.31O3E-175Dujos
nutarimas_2018_174.pdfNUTARIMAS DĖL AB AGROFIRMOS „JOSVAINIAI“ GAMTINIŲ DUJŲ TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS2018.05.31O3E-174Dujos
nutarimas_2018_173.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ GAMTINIŲ DUJŲ TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS2018.05.31O3E-173Dujos
nutarimas_2018_172.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS DUJŲ TIEKIMAS“ GAMTINIŲ DUJŲ TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS2018.05.31O3E-172Dujos
nutarimas_2018_171.pdfNUTARIMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS NAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS, TARIFŲ NUSTATYMO 2018 METŲ II PUSMEČIUI2018.05.31O3E-171Atsinaujinantys ištekliai
nutarimas_2018_170_.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2017 M. KOVO 30 D. NUTARIMU NR. O3-102 „DĖL ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJOS AKCINEI BENDROVEI „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ IŠDAVIMO“ IŠDUOTOS ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJOS PAKEITIMO2018.05.25O3E-170Šiluma
nutarimas_2018_168_.pdfNUTARIMAS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMO PAPILDOMOS DEDAMOSIOS 2018.05.24O3E-168Dujos
1 - 30Pirmyn