Įeiti
Publikuota: 2014.01.27. Atnaujinta: 2019.08.13

Tarybos nutarimų sąrašas


 

Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
nutarimas_2019_08_09_O3E-320.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UMEGA GROUP, AB IŠDAVIMO2019.08.09O3E-320 Elektra
nutarimas_2019_08_09_O3E-321.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „NAUJASIS NEVĖŽIS“ IŠDAVIMO2019.08.09O3E-321Elektra
nutarimas_2019_08_09_O3E-322.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRUI IŠDAVIMO2019.08.09O3E-322Elektra
nutarimas_2019_08_08_O3E-308.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2019 METŲ INVESTICIJŲ2019.08.08O3E-308 Šiluma
nutarimas_2019_08_08_O3E-311.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „AUTOIDĖJA“ ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO2019.08.08O3E-311Šiluma
nutarimas_2019_08_08_O3E-312.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „INTERGATES“ ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO 2019.08.08O3E-312Šiluma
nutarimas_2019_08_08_O3E-313.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. KOVO 22 D. NUTARIMO NR. O3E-78 „DĖL ĮGALIOJIMO SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ IR REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS AR 2011 M. SPALIO 25 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO 2019.08.08O3E-313Kita
nutarimas_2019_08_08_O3E-314.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2002 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMU NR. 65 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS SKIRSTYMO IR VISUOMENINIO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJO LICENCIJŲ AKCINEI BENDROVEI „LIFOSA“ IŠDAVIMO2019.08.08O3E-314Elektra
nutarimas_2019_08_08_O3E-315.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS VEISIEJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS IŠDAVIMO2019.08.08O3E-315Elektra
nutarimas_2019_08_08_O3E-316.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ UAB „SURGEDĖ“ IŠDAVIMO2019.08.08O3E-316Elektra
nutarimas_2019_08_08_O3E-317.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO IMPORTUOTI ELEKTROS ENERGIJĄ IŠ VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA VALSTYBĖS NARĖS, „SPECTRUM BALTIC“ SIA IŠDAVIMO2019.08.08O3E-317 Elektra
nutarimas_2019_08_08_O3E-318.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS IŠDAVIMO2019.08.08O3E-318Elektra
nutarimas_2019_08_08_O3E-319.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „BS CHEMICAL“ IŠDAVIMO2019.08.08O3E-319Elektra
nutarimas_2019_08_08_O3E-309.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ NAGRINĖJIMO 2019.08.08O3E-309Šiluma
nutarimas_2019_08_05_O3E-306.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „JUMPS“ LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO2019.08.05O3E-306 Kita
nutarimas_2019_08_02_O3E-290.pdfNUTARIMAS DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO „AB „ACHEMA“ ELEKTROS SKIRSTYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS (IV ETAPAS)“ DERINIMO2019.08.02O3E-290Elektra
nutarimas_2019_08_02_O3E-291.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „VILKAVIŠKIO ŠILUMA“ 2018 IR 2019 METŲ INVESTICIJŲ2019.08.02O3E-291Šiluma
nutarimas_2019_08_02_O3E-292.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2019 METŲ I PUSMEČIO IŠPLĖSTINIO FINANSINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO2019.08.02O3E-292Šiluma
nutarimas_2019_08_02_O3E-293.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.08.02O3E-293Vanduo
nutarimas_2019_08_02_O3E-294.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ŽEMAITIJOS ENERGIJA“ ŠILUMOS GAMYBOS BAZINĖS KAINOS (KAINOS DEDAMŲJŲ) NUSTATYMO2019.08.02O3E-294Šiluma
nutarimas_2019_08_02_O3E-295.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „AKMENĖS ENERGIJA“ 2018 METŲ INVESTICIJŲ2019.08.02O3E-295Šiluma
nutarimas_2019_08_02_O3E-296.pdfNUTARIMAS DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO2019.08.02O3E-296Kita
nutarimas_2019_08_02_O3E-298.pdfNUTARIMAS DĖL 2018 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS Į UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ BALANSĄ PERDUOTO TURTO2019.08.02O3E-298Šiluma
nutarimas_2019_08_02_O3E-299.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2018−2019 METŲ INVESTICIJŲ2019.08.02O3E-299Šiluma
nutarimas_2019_08_02_O3E-300.pdfNUTARIMAS DĖL 2018 M. ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMŲJŲ RODIKLIŲ PASKELBIMO2019.08.02O3E-300Šiluma
nutarimas_2019_08_02_O3E-301.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS TEIKIAMŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ IŠDAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO2019.08.02O3E-301Kita
nutarimas_2019_08_02_O3E-302.pdfNUTARIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „VISAGINO ENERGIJA“ 2019–2023 METŲ INVESTICIJŲ2019.08.02O3E-302Vanduo
nutarimas_2019_08_02_O3E-303.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. O3E-93 „DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ2019.08.02O3E-303 Kita
nutarimas_2019_08_02_O3E-304.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2019.08.02O3E-304Atsinaujinantys ištekliai
nutarimas_2019_08_02_O3E-305.pdfNUTARIMAS DĖL 2019 M. SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONO, KURIAME PASKIRSTOMAS 0,3 TWH ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIS, SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO2019.08.02O3E-305Atsinaujinantys ištekliai
1 - 30Pirmyn