Įeiti
Publikuota: 2014.01.27. Atnaujinta: 2019.02.11

Komisijos nutarimų sąrašas


 

Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
2019_42.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ VANDUO“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.02.14O3E-42Vanduo
2019_45.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. BIRŽELIO 7 D. NUTARIMO NR. O3-219 „DĖL NAUDOJIMOSI AB „ACHEMA“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS2019.02.14O3E-45Dujos
2019_46.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. RUGPJŪČIO 8 D. NUTARIMO NR. O3-106 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS2019.02.14O3E-46Dujos
2019_47.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2017 M. VASARIO 24 D. NUTARIMO NR. O3-60 „DĖL ENERGIJOS GAMINTOJŲ IR PASKIRTOJO TIEKĖJO STANDARTINIŲ SUTARČIŲ SĄLYGŲ DERINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS2019.02.14O3E-47Dujos
2019_48.pdfNUTARIMAS DĖL BENDROSIOS VISŲ BALTIJOS PRALAIDUMO SKAIČIAVIMO REGIONO PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIŲ KOORDINUOTO APKROVŲ PERSKIRSTYMO IR KOMPENSACINĖS PREKYBOS METODIKOS PATVIRTINIMO2019.02.14O3E-48Elektra
2019_49.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. SPALIO 5 D. NUTARIMO NR. O3E-314 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2019.02.14O3E-49Dujos
2019_51.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. RUGPJŪČIO 29 D. NUTARIMO NR. O3-107 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS2019.02.14O3E-51Dujos
2019_52.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.02.14O3E-52Vanduo
2019_53.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAIŠIADORIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.02.14O3E-53Vanduo
2019_44.pdfNUTARIMAS DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ 2018 M. BENDRAI DERINAMŲ INVESTICIJŲ GAMTINIŲ DUJŲ IR ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUOSE SĄRAŠO DERINIMO2019.02.14O3E-44 Kita
2019_43.pdfNUTARIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONEI „VISAGINO ENERGIJA“ IŠDUOTOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO LICENCIJOS NR. L7-GVTNT-01 PAKEITIMO2019.02.14O3E-43Vanduo
2019_50.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. GRUODŽIO 1 D. NUTARIMU NR. O3-98 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ IŠDUOTOS ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJOS PAKEITIMO2019.02.14O3E-50Šiluma
nutarimas_2019-31.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KALVARIJOS KOMUNALININKAS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.02.08O3E-31 Vanduo
nutarimas_2019-32.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PASVALIO VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO 2019.02.08O3E-32Vanduo
nutarimas_2019-33.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILUTĖS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2019.02.08O3E-33Vanduo
nutarimas_2019-34.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PANEVĖŽIO GATVĖS“ PERSKAIČIUOTOS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS BAZINĖS KAINOS DERINIMO2019.02.08O3E-34 Vanduo
nutarimas_2019-35.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2004 M. SAUSIO 28 D. NUTARIMU NR. O3-12 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ IŠDUOTOS ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJOS PAKEITIMO2019.02.08O3E-35Šiluma
nutarimas_2019-36.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO2019.02.08O3E-36Vanduo
nutarimas_2019-37.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ NAGRINĖJIMO 2019.02.08O3E-37 Šiluma
nutarimas_2019-38.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RIETAVO KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO LICENCIJOS NR. L7-GVTNT-35 PAKEITIMO2019.02.08O3E-38Vanduo
nutarimas_2019-39.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ENG“ (GARLIAVOJE) ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO 2019.02.08O3E-39 Šiluma
nutarimas_2019-40.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. NUTARIMO NR. O3E-184 „DĖL DAUGIAU NEI VIENO ELEKTROS ENERGIJOS BIRŽOS OPERATORIAUS VEIKIMO BALTIJOS ŠALIŲ PREKYBOS ZONOSE PASIŪLYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2019.02.08O3E-40 Elektra
nutarimas_2019-41_galutinis.pdfNUTARIMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS REZERVINĖS GALIOS PASLAUGŲ RINKŲ TYRIMO REZULTATŲ2019.02.08O3E-41 Elektra
nutarimas_2019-29.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR UAB „LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS“ NAGRINĖJIMO 2019.02.06O3E-29Elektra
nutarimas_2019-30.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR UAB ,,VILNIAUS ENERGIJA“ BEI AB ,,VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ NAGRINĖJIMO 2019.02.06O3E-30 Šiluma
nutarimas_2019-01-24_O3E-19.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „VARĖNOS ŠILUMA“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2019.01.24O3E-19Šiluma
nutarimas_2019-01-24_O3E-20.pdfNUTARIMAS DĖL AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ2019.01.24O3E-20Vanduo
nutarimas_2019-01-24_O3E-21.pdfNUTARIMAS DĖL PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS PAŽEIDIMŲ VYKDANT VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REGULIUOJAMĄ VEIKLĄ2019.01.24O3E-21Šiluma
nutarimas_2019-01-24_O3E-22.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO2019.01.24O3E-22Šiluma
nutarimas_2019-01-24_O3E-23.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. GRUODŽIO 13 D. NUTARIMO NR. O3E-450 „DĖL UAB „BIRŠTONO ŠILUMA“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO“ KLAIDOS IŠTAISYMO 2019.01.24O3E-23Šiluma
1 - 30Pirmyn