Įeiti
Publikuoti: 2014-01-27. Atnaujinta: 2023-11-07

Tarybos nutarimų sąrašas


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
DĖL UAB „IGNITIS“ 2024 M. I PUSMEČIO VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS KOREGAVIMO.pdfDĖL UAB „IGNITIS“ 2024 M. I PUSMEČIO VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS KOREGAVIMO2024-02-28O3E-234Elektra
DĖL ELEKTROS VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ 2024 METŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO.pdfDĖL ELEKTROS VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ 2024 METŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO2024-02-28O3E-235Elektra
DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS KLAIPĖDA UNLIMITED SUN, UAB, IŠDAVIMO.pdfDĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS KLAIPĖDA UNLIMITED SUN, UAB, IŠDAVIMO2024-02-28O3E-236Atsinaujinantys ištekliai
DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS KLAIPĖDA UNLIMITED SUN, UAB, IŠDAVIMO O3E-237.pdfDĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS KLAIPĖDA UNLIMITED SUN, UAB, IŠDAVIMO O3E-2372024-02-28O3E-237Atsinaujinantys ištekliai
DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „RAPSOILA“ IŠDAVIMO.pdfDĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „RAPSOILA“ IŠDAVIMO2024-02-28O3E-238Atsinaujinantys ištekliai
DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS KLAIPĖDA UNLIMITED SUN, UAB, IŠDAVIMO O3E-239.pdfDĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS KLAIPĖDA UNLIMITED SUN, UAB, IŠDAVIMO O3E-2392024-02-28O3E-239Atsinaujinantys ištekliai
DĖL UAB „JURBARKO VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO.pdfDĖL UAB „JURBARKO VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO2024-02-28O3E-240Vanduo
DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB INIKTI IŠDAVIMO.pdfDĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB INIKTI IŠDAVIMO2024-02-28O3E-241Atsinaujinantys ištekliai
DĖL LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ UAB ENERGIJOS INFRASTRUKTŪRA IŠDAVIMO.pdfDĖL LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ UAB ENERGIJOS INFRASTRUKTŪRA IŠDAVIMO2024-02-28O3E-242Atsinaujinantys ištekliai
DĖL UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO.pdfDĖL UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO2024-02-28O3E-250Vanduo
DĖL UAB „BIO ZONA“ KATILINĖS, VEIKIANČIOS TELŠIŲ MIESTO DARIAUS IR GIRĖNO CENTRALIZUOTOJE ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOJE, ŠILUMOS AUKCIONŲ PAJAMŲ VERTINIMO.pdfDĖL UAB „BIO ZONA“ KATILINĖS, VEIKIANČIOS TELŠIŲ MIESTO DARIAUS IR GIRĖNO CENTRALIZUOTOJE ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOJE, ŠILUMOS AUKCIONŲ PAJAMŲ VERTINIMO2024-02-28O3E-251Šiluma
DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „ENERGIJOS ŽARA“ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO.pdfDĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „ENERGIJOS ŽARA“ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO2024-02-28O3E-252Atsinaujinantys ištekliai
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2023 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. O3E-1748 „DĖL UAB „IGNITIS“ GAMTINIŲ DUJŲ TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS 2024 METŲ I PUSMEČIUI TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.pdfDĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2023 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. O3E-1748 „DĖL UAB „IGNITIS“ GAMTINIŲ DUJŲ TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS 2024 METŲ I PUSMEČIUI TVIRTINIMO“ PAKEITIMO2024-02-28O3E-253Dujos
DĖL UAB „LITERMA“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ KAINŲ TVIRTINIMO.pdfDĖL UAB „LITERMA“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ KAINŲ TVIRTINIMO2024-02-28O3E-254Dujos
DĖL UAB „VARĖNOS DUJOS“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ VIENAŠALIŠKO KAINŲ NUSTATYMO.pdfDĖL UAB „VARĖNOS DUJOS“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ VIENAŠALIŠKO KAINŲ NUSTATYMO2024-02-28O3E-255Dujos
DĖL AB „SUSKYSTINTOS DUJOS“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ KAINŲ TVIRTINIMO.pdfDĖL AB „SUSKYSTINTOS DUJOS“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ KAINŲ TVIRTINIMO2024-02-28O3E-256Dujos
DĖL UAB „SAURIDA“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ KAINŲ TVIRTINIMO.pdfDĖL UAB „SAURIDA“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ KAINŲ TVIRTINIMO2024-02-28O3E-257Dujos
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2023 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. O3E-1751 „DĖL AB AGROFIRMOS „JOSVAINIAI“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO KAINŲ 2024 METAMS IR GAMTINIŲ DUJŲ TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS 2024 METŲ I PUSMEČIUI TVIRTINIMO“ PA.pdf2024-02-28O3E-258Dujos
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2023 M.LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. O3E-1735 „DĖL UAB „INTERGAS“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO KAINŲ 2024 METAMS IR GAMTINIŲ DUJŲ TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS 2024 METŲ I PUSMEČIUI TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.pdf2024-02-28O3E-259Dujos
DĖL UAB „VISAGINO LINIJA“ ŠILUMOS AUKCIONŲ PAJAMŲ VERTINIMO.pdfDĖL UAB „VISAGINO LINIJA“ ŠILUMOS AUKCIONŲ PAJAMŲ VERTINIMO2024-02-28O3E-260Šiluma
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2023 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. O3E-1753 „DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ BUITINIŲ VARTOTOJŲ NAUDOJIMOSI ELEKTROS TINKLAIS PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO 2024 METAMS“.pdf2024-02-28O3E-261Elektra
DĖL PAGAMINTO IR PLANUOJAMO PAGAMINTI ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.pdfDĖL PAGAMINTO IR PLANUOJAMO PAGAMINTI ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO2024-02-28O3E-262Atsinaujinantys ištekliai
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2023 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. O3E-1750 „DĖL UAB GREN LIETUVA GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO KAINŲ IR TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS 2024 METŲ I PUSMEČIUI TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.pdfDĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2023 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. O3E-1750 „DĖL UAB GREN LIETUVA GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO KAINŲ IR TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS 2024 METŲ I PUSMEČIUI TVIRTINIMO“ PAKEITIMO2024-02-28O3E-263Dujos
DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „GG LTU S22“ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO.pdfDĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „GG LTU S22“ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO2024-02-28O3E-264Atsinaujinantys ištekliai
DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „GG LTU S15“ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO.pdfDĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „GG LTU S15“ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO2024-02-28O3E-265Atsinaujinantys ištekliai
DĖL PAKAITOS REZERVO (TRETINIO AKTYVIOSIOS GALIOS REZERVO) PASLAUGOS KOREKCIJOS DĖL SKIRTUMO TARP 2022 M. GAUTŲ PAJAMŲ IR PATIRTŲ SĄNAUDŲ.pdfDĖL PAKAITOS REZERVO (TRETINIO AKTYVIOSIOS GALIOS REZERVO) PASLAUGOS KOREKCIJOS DĖL SKIRTUMO TARP 2022 M. GAUTŲ PAJAMŲ IR PATIRTŲ SĄNAUDŲ2024-02-23O3E-204Kita
DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „RVT“ IŠDAVIMO.pdfDĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „RVT“ IŠDAVIMO2024-02-23O3E-205Atsinaujinantys ištekliai
DĖL UAB „RELEKTRA“ IŠDUOTO LEIDIMO NR. L-6522 TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO.pdfDĖL UAB „RELEKTRA“ IŠDUOTO LEIDIMO NR. L-6522 TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO2024-02-23O3E-206Atsinaujinantys ištekliai
DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB EU BUSINESS SERVICE GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO.pdfDĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB EU BUSINESS SERVICE GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO2024-02-23O3E-208Atsinaujinantys ištekliai
DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS WINDY MINDS, UAB GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO.pdfDĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS WINDY MINDS, UAB GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO2024-02-23O3E-209Atsinaujinantys ištekliai
1 - 30Pirmyn