Įeiti
Publikuoti: 2014-01-27. Atnaujinta: 2022-08-09

Tarybos nutarimų sąrašas


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
nutarimas_2022_O3E-1114.pdfNUTARIMAS DĖL AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLIŲ DERINIMO2022-08-05O3E-1114Kita
nutarimas_2022_O3E-1090.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „SDG“ ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ DERINIMO2022-08-04O3E-1090Kita
nutarimas_2022_O3E-1092.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO VERSTIS DIDMENINE PREKYBA NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „BONSA“ IŠDAVIMO2022-08-04O3E-1092Kita
nutarimas_2022_O3E-1093.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS PAKRUOJO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVEI „PELANIŠKIAI“ IŠDAVIMO2022-08-04O3E-1093Elektra
nutarimas_2022_O3E-1094.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „VĖJO PLANAS“ IŠDAVIMO2022-08-04O3E-1094Elektra
nutarimas_2022_O3E-1096.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2018 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO Nr. 1V-115 „DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS RIZIKOS VERTINIMU PAGRĮSTO ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRE2022-08-04O3E-1096Kita
nutarimas_2022_O3E-1097.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „NERINGOS VANDUO“ 2020‒2021 METŲ INVESTICIJŲ DERINIMO2022-08-04O3E-1097Vanduo
nutarimas_2022_O3E-1098.pdfNUTARIMAS DĖL 2020 METAIS NERINGOS SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO UAB „NERINGOS VANDUO“ PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ DERINIMO2022-08-04O3E-1098Vanduo
nutarimas_2022_O3E-1099.pdfNUTARIMAS DĖL AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO2022-08-04O3E-1099Šiluma
nutarimas_2022_O3E-1100.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2022-08-04O3E-1100Šiluma
nutarimas_2022_O3E-1101.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ŠIRVINTŲ ŠILUMA“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2022-08-04O3E-1101Šiluma
nutarimas_2022_O3E-1102.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ŠIRVINTŲ ŠILUMA“ VALDOMO TURTO PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO DARBŲ PLANO2022-08-04O3E-1102Šiluma
nutarimas_2022_O3E-1103.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „ŠIRVINTŲ ŠILUMA“ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2022-08-04O3E-1103Šiluma
nutarimas_2022_O3E-1104.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2022-08-04O3E-1104Vanduo
nutarimas_2022_O3E-1105.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2012 M. BIRŽELIO 8 D. NUTARIMO NR. O3-135 „DĖL RINKŲ TYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2022-08-04O3E-1105Kita
nutarimas_2022_O3E-1106.pdfNUTARIMAS DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEPRIKLAUSOMAM TIEKĖJUI SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ DERINIMO2022-08-04O3E-1106Elektra
nutarimas_2022_O3E-1110.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „SAKUONA“ PAKEITIMO2022-08-04O3E-1110Elektra
nutarimas_2022_O3E-1111.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KARSEDA“ PAKEITIMO2022-08-04O3E-1111Kita
nutarimas_2022_O3E-1112.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „EKO SRAUTAS“ PAKEITIMO2022-08-04O3E-1112Elektra
nutarimas_2022_O3E-1088.pdfNUTARIMAS DĖL NAUDOJIMOSI AKCINĖS BENDROVĖS „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO2022-07-29O3E-1088Kita
nutarimas_2022_O3E-1089.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2022-07-29O3E-1089Šiluma
nutarimas_2022_O3E-1079.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ IRENOS ALIJOŠIENĖS PREKYBINEI KOMERCINEI FIRMAI „AGAVA“ IŠDAVIMO2022-07-28O3E-1079Elektra
nutarimas_2022_O3E-1080.pdfNUTARIMAS DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS UAB „TELŠIŲ VĖJO PARKAS“ IŠDAVIMO2022-07-28O3E-1080Elektra
nutarimas_2022_O3E-1081.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „TAURITUS“ LEIDIMO VERSTIS DIDMENINE PREKYBA NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS PAKEITIMO2022-07-28O3E-1081Kita
nutarimas_2022_O3E-1082.pdfNUTARIMAS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONĖMS, VYKDANČIOMS PERDAVIMO IR SKIRSTYMO VEIKLĄ, NUSTATYTŲ MINIMALIŲ PATIKIMUMO IR KOKYBĖS LYGIŲ VERTINIMO2022-07-28O3E-1082Dujos
nutarimas_2022_O3E-1083.pdfNUTARIMAS DĖL BALTERMA IR KO, UAB ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO2022-07-28O3E-1083Šiluma
nutarimas_2022_O3E-1084.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „VISAGINO ENERGIJA“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO2022-07-28O3E-1084Šiluma
nutarimas_2022_O3E-1085.pdfNUTARIMAS DĖL UAB GREN JONIŠKIS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2022-07-28O3E-1085Šiluma
nutarimas_2022_O3E-1086.pdfNUTARIMAS DĖL UAB GREN JONIŠKIS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2022-07-28O3E-1086Šiluma
nutarimas_2022_O3E-1087.pdfNUTARIMAS DĖL UAB GREN JONIŠKIS VALDOMO TURTO PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO DARBŲ PLANO2022-07-28O3E-1087Šiluma
1 - 30Pirmyn