Įeiti
Publikuota: 2024-02-22. Atnaujinta: 2024-02-15

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2024-02-22

09:30 val.

I dalis

1.
 Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Windy Minds, UAB galiojimo termino pratęsimo. APSVARSTYTA.
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Valauskienė.
Dalyvauja: Windy Minds, UAB atstovai.

2.
  Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Aukštaitijos vėjas“ galiojimo termino pratęsimo. APSVARSTYTA.
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka.
Dalyvauja: UAB „Aukštaitijos vėjas“ atstovai.

3.
  Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. O3-60 „Dėl šilumos tiekimo licencijos viešajai įstaigai Velžio komunalinis ūkis“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo. APSVARSTYTA.
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus vyriausioji specialistė Oksana Statkevič.
Dalyvauja: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos, Viešosios įstaigos Velžio komunalinis ūkis atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Bevielės technologijos“ išdavimo (papildomas klausimas). ​APSVARSTYTA.
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Zita Lukšienė.
Dalyvauja: UAB „Bevielės technologijos“ atstovai. 

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
UAB EU Business service galiojimo termino pratęsimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Zita Lukšienė.
Dalyvauja: UAB EU Business service atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Enefit Wind, UAB, išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Dubokienė.
Dalyvauja: Enefit Wind, UAB, atstovai. 

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
UAB „RVT“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Vilita Juzėnė.
Dalyvauja: UAB „RVT“ atstovai.

8. 
Dėl UAB „Relektra“  išduoto leidimo Nr. L-6522 techninės klaidos ištaisymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Valauskienė.
Dalyvauja: UAB „Relektra“  atstovai.


9. Kiti klausimai.


II dalis

1. Dėl Landwärme CE Trading Kft. pažeidimo vykdant Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos reguliuojamą veiklą. APSVARSTYTA.
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Simona Gavorskaitė.
Dalyvauja: Landwärme CE Trading Kft. atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

2. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ investicijų projekto „Kalvelių TP – Medininkų TP 35 kV oro linijos rekonstravimas" derinimo (pažymos Nr. O5E-123). APSVARSTYTA.
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys.
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posedžio medžiaga: pažyma,nutarimas.

3. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ investicijų projekto „Kelmės TP – Tytuvėnų TP 35 kV oro linijos rekonstravimas“ derinimo (pažymos Nr. O5E-124). APSVARSTYTA.
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys.
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posedžio medžiaga: pažyma,nutarimas.​

4. Dėl pakaitos rezervo (tretinio aktyviosios galios rezervo) paslaugos korekcijos dėl skirtumo tarp 2022 m. gautų pajamų ir patirtų sąnaudų. APSVARSTYTA.
Pranešėjas – Elektros skyriaus vyresnysis specialistas Erikas Kavaliauskas.
Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“, „Litgrid“ AB atstovai.
Posedžio medžiaga.

5.  Dėl iš AB „LTG Infra“ planuojamo įsigyti turto (investicijų). APSVARSTYTA.
Pranešėja​​​​s – Investicijų skyriaus vedėjas Domantas Rimkus.
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posedžio medžiaga.​​

6.  Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ 2022 metų investicijų. APSVARSTYTA.
Pranešėja – ​Investicijų skyriaus vedėjas Domantas Rimkus.​
Dalyvauja: UAB „Ukmergės vandenys“, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Posedžio medžiaga.

7.  Dėl AB „Panevėžio energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA.
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus patarėja Sandra Grinienė.
Dalyvauja: AB „Panevėžio energija“, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Posedžio medžiaga.


8. Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA.
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausiasis specialistas Algis Bujenauskas.
Dalyvauja: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, UAB „Nemėžio komunalininkas“ atstovai.
Posedžio medžiaga.​

9. Dėl AB „Kauno energija“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygio pirmiesiems šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio galiojimo metams vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA.
​Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausioji specialistė Tatjana Žilinska.
Dalyvauja: AB „Kauno energija“, Kauno miesto savivaldybės administracijos, Kauno rajono savivaldybės administracijos,  Jurbarko rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Posedžio medžiaga.​

10. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA.
Pranešėja – Ekonominės analizės skyriaus vyriausioji specialistė Marija Subačienė.
Dalyvauja: AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Kuršėnų vandenys“, UAB „Šiaulių vandenys“, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Vilnius economics“  atstovai.
Posedžio medžiaga.​​

11. Dėl 2023 m. balandžio 21 d. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos energijos tiekimo sutrikimo tyrimo akto patvirtinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėjas – Vilniaus teritorinio skyriaus vyresnysis specialistas Dmitrij Krivochiža.
Dalyvauja: UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai, tyrimo komisijos nariai.

12. Dėl  vartojimo ginčo tarp D. S. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (p
apildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Šeškevičienė.
Klausimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

13. Dėl  vartojimo ginčo tarp V. M. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (p
apildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Šeškevičienė.
Klausimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

14. Dėl ginčo tarp Valstybės įmonės Turto bankas ir AB „Energijos skirstymo operatorius" nagrinėjimo (p
apildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Šeškevičienė.
Klausimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

15.  Dėl vartojimo ginčo tarp A. G. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (p
apildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dina Butylova.
Klausimas nagrinėjami rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

16. Dėl vartojimo ginčo tarp A. V. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (p
apildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dina Butylova.
Klausimas nagrinėjami rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

17. Dėl vartojimo ginčo tarp T. V. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (p
apildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dina Butylova.
Klausimas nagrinėjami rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

18.  Dėl vartojimo ginčo tarp D. I. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (p
apildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dina Butylova.
Klausimas nagrinėjami rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

19. Dėl V. J. skundo nagrinėjimo (p
apildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dina Butylova.
Klausimas nagrinėjami rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

20. Dėl vartojimo ginčo tarp A. Z. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (p
apildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja –  Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Zaliauskienė.
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

21. Kiti klausimai.
Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Daivą Mazurkevičienę​, el. paštu ​[email protected]​​, ​​​tel. +370 636 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).​​​​​​