Įeiti
Publikuota: 2023-06-21. Atnaujinta: 2023-06-27

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​​​2023-06-27

13:30 val.

I DALIS

1. Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-62 pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Rokiškio vandenys“ atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Bionalis wind“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „Bionalis wind“ atstovai.

3. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei bendrovei „Jozita“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Jozita“ atstovai.

4. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais UAB „BALTIC PETROLEUM“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „BALTIC PETROLEUM“ atstovai.

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „AVORO“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo gaminti elektros energiją pripažinimo netekusiu galios. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „AVORO“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Tradisolis“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: UAB „Tradisolis“ atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Saulės vėjas“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Valauskienė
Dalyvauja: UAB „Saulės vėjas“ atstovai.

8. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Karjerų linija“ pakeitimo (pažymos Nr. O5E-525). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolan​das Pakalka
Dalyvauja: UAB „Karjerų linija“ atstovai.

9. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Karj​erų linija“ pakeitimo (pažymos Nr. O5E-526). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: UAB „Karjerų linija“ atstovai.

​10. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei bendrovei „NESTE LIETUVA“ ​išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „NESTE LIETUVA“ atstovai.

11. Kiti klausimai.

II DALIS

1. Dėl UAB „Utenos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: UAB „Utenos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Gocu​lenko
Dalyvauja: Biržų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistemos tvarkos aprašo derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Karolis Demšė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl Tarpzoninio rizikos draudimo galimybių. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Didmeninės rinkos skyriaus vedėjas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Ignitis gamyba“, AB „Ignitis grupė“, AB „Litgrid“, AB „Panevėžio energija“, E.ON Sverige AB (Publ), Energy Regulatory Office, Energiföretagen Sverige, Estonian Competition Authority, European Energy A/S, Nasdaq Oslo ASA, Public Utilities Commission of Latvia, Svenska kraftnät, The Swedish Energy Markets Inspectorate, UAB „Enefit“, UAB „Ignitis renewables“, UAB „Ignitis“, UAB „Imlitex“, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“, UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl atsisakymo išduoti uždarajai akcinei bendrovei Brell leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (pažymos Nr. O5E-512), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB Brell atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

6. Dėl atsisakymo išduoti uždarajai akcinei bendrovei Brell leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (pažymos Nr. O5E-513), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA​​
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB Brell atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama
​​
7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos sprendimo įskaityti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetus (ar jų dalį) į Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatytų metinių įpareigojimų įvykdymą Circle K Lietuva, UAB (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Artūras Viškelis
Dalyvauja: Circle K Lietuva, UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

8. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos sprendimo įskaityti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetus (ar jų dalį) į Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatytų metinių įpareigojimų įvykdymą AB „ORLEN Lietuva“ (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Artūras Viškelis
Dalyvauja: AB „ORLEN Lietuva“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama​

9. Dėl ginčo tarp UAB „Draugiškas vėjas“, UAB „Centrinis vėjas“ ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA​
Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus patarėja Elmyra Vaišnorė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

10. Dėl vartojimo ginčo tarp A. S. ir UAB „Enefit“ nagrinėjimo (papi​ldomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

11. Dėl vartojimo ginčo tarp V. Z. ir UAB „Enefit“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
​Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

12. Dėl vartojimo ginčo tarp T. N. ir UAB „Enefit“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

13. Dėl vartojimo ginčo tarp G. Č. ir UAB „Enefit“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

14. Dėl vartojimo ginčo tarp A. Č. ir UAB „Enefit“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

15. Dėl vartojimo ginčo tarp B. D. ir UAB „Enefit“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

16. Dėl vartojimo ginčo tarp J. T. ir „Enefit“, UAB nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

17. Dėl vartojimo ginčo tarp T. V. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

​18. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).​