Įeiti
Publikuota: 2023-06-16. Atnaujinta: 2023-06-22

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​​​​2023-06-22 (papildyta 2023-06-20 Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimais)

9:30 val.

I DALIS

1. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „AVORO“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo gaminti elektros energiją pripažinimo netekusiu galios (pažymos Nr. O5E-493). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „AVORO“ atstovai.

2. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „AVORO“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo gaminti elektros energiją pripažinimo netekusiu galios (pažymos Nr. O5E-494). APSVARSTYTA​
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „AVORO“ atstovai.

3. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis uždarajai akcinei bendrovei „Jozita“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Jozita“ atstovai.

4. Dėl leidimo gaminti elektros energiją „ELEKTRUM LIETUVA“, UAB, išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: „ELEKTRUM LIETUVA“, UAB atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Jojuvis“ galiojimo termino pratęsimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Jojuvis“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „Visagino energija“ galiojimo termino pratęsimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Visagino energija“ atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Vėjo lašas“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Valauskienė
Dalyvauja: UAB „Vėjo lašas“ atstovai.

8. Kiti klausimai.

II DALIS

1. Dėl UAB Gren Klaipėda šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo.  APSVARSTYTA​​
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Klaipėdos energija“, UAB Gren Klaipėda atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

2. Dėl AB „Ignitis gamyba“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: UAB „Tvarkyba“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Radviliškio vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: UAB „Radviliškio vanduo“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: UAB „Mažeikių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl Pažymos apie daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį privalomiesiems reikalavimams formos patvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistas Juozas Krasauskas
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl UAB „Nemenčinės komunalininkas“ planinio patikrinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos ir vandens departamento vyr. patarėja Rasa Valatkevičienė
Dalyvauja: apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“, UAB „Nemenčinės komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl vartojimo ginčo tarp P. A. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistas Zdislavas Kulevičius
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

9. Dėl vartojimo ginčo tarp L. G. Š. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

10. Dėl vartojimo ginčo tarp L. K. ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

11. Dėl vartojimo ginčo tarp A. T. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

12. Kiti klausimai.


Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).