Įeiti
Publikuota: 2023-06-08. Atnaujinta: 2023-06-13

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


2023-06-14

13:15 val.

I DALIS

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB Enesolis pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Valauskienė
Dalyvauja: UAB Enesolis atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus „ELEKTRUM LIETUVA“ UAB išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: „ELEKTRUM LIETUVA“ UAB atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB Pirmas vėjas pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: UAB Pirmas vėjas atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „KAROLINOS HES“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „KAROLINOS HES“ atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Vėjo sesės 1“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Vėjo sesės 1“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB EU Business service galiojimo termino pratęsimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB EU Business service atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Windy Minds, UAB galiojimo termino pratęsimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Windy Minds, UAB atstovai.

8. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „NEO GROUP“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „NEO GROUP“ atstovai.

9. Dėl leidimo gaminti elektros energiją V. G. išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: V. G.

10. Dėl leidimo gaminti elektros energiją V. R. išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo gaminti elektros energiją pripažinimo netekusiu galios. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: V. R.

11. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB Molsolar pakeitimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: UAB Molsolar atstovai.

12. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Enefit Wind, UAB išdavimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Enefit Wind, UAB atstovai.

13. Kiti klausimai.

II DALIS

1. Dėl VšĮ „Nauja kvalifikacija“ energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys
Dalyvauja: VšĮ „Nauja kvalifikacija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl AB „Klaipėdos energija“ 2019–2022 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, AB „Klaipėdos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo biokurą įsigyti energijos išteklių biržoje vykdymo 2021 m. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Renata Bartašiūtė Černevičė
Dalyvauja: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, BALTPOOL UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo gamtines dujas įsigyti gamtinių dujų biržoje vykdymo 2022 m. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Lauras Puslys
Dalyvauja: UAB „Alytaus šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausiasis specialistas Algis Bujenauskas
Dalyvauja: Palangos miesto savivaldybės administracijos, UAB „Palangos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: UAB „Kalvarijos komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ individualiai derinamų investicijų projektų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl vartojimo ginčo tarp P. P. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

9. Dėl vartojimo ginčo tarp J. V. ir UAB „Ignitis“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

10. Dėl vartojimo ginčo tarp J. V. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Dina Butylova
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

11. Dėl vartojimo ginčo tarp R. Č. ir UAB „Enefit“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

12. Dėl vartojimo ginčo tarp S. B. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

13. Dėl vartojimo ginčo tarp E. C. ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

14. Dėl ginčo tarp UAB „Investment Property Group“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

15. Dėl vartojimo ginčo tarp A. D. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

16. Dėl A. M. skundo nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

17. Dėl vartojimo ginčo tarp D. V. ir „Enefit“, UAB nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiam​a

18. Dėl vartojimo ginčo tarp L. K. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

19. Dėl vartojimo ginčo tarp N. M. ir UAB „Ignitis“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

20. Dėl vartojimo ginčo tarp A. K. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

21. Dėl vartojimo ginčo tarp K. K. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistas Zdislavas Kulevičius
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

22. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).​