Įeiti
Publikuota: 2023-05-03. Atnaujinta: 2023-05-09

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​2023-05-09

11:00 val.

I DALIS

1. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „NT pliusas“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo gaminti elektros energiją UAB „RE-notas“ pripažinimo netekusiu galios. APSVARSTYTA​
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Valauskienė
Dalyvauja: UAB „NT pliusas“ atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Evecon UAB pakeitimo. APSVARSTYTA​
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Valauskienė
Dalyvauja: Evecon UAB atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB Vilniaus saulės parkas išdavimo. APSVARSTYTA​
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: UAB Vilniaus saulės parko atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „EKO ENERGIJA“ pakeitimo. APSVARSTYTA​
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „EKO ENERGIJA“ atstovai.

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Molenda“ išdavimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA​
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „Molenda“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „9 sparnai“ galiojimo pratęsimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA​
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „9 sparnai“ atstovai.

7. Kiti klausimai.


II DALIS

1. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA​
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Ukmergės šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl AB „Amber Grid“ investicijų projekto „Marijampolės dujų skirstymo stoties (DSS) redukavimo linijų atnaujinimas (slėgio reguliatorių keitimas)“ derinimo, dėl AB „Amber Grid“ investicijų projekto „Slėgio ribojimo mazgo įrengimas magistralinio dujotiekio atšakoje į Marijampolės dujų skirstymo stotį“ pakartotinio derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Asta Žukauskienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas

3. Dėl Didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo metodikos patvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Atsinaujinančios energetikos ir elektros mažmeninės rinkos skyriaus vyr. specialistė Ugnė Ilioitienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, VšĮ Lietuvos energetikos agentūros, AB LITGRID, ORLEN Neptun I (ORLEN Group), Total Energies Renewables, UAB „Baltpool“, UAB „Enefit Green“, UAB „EPSO-G“, UAB „Green Genius Lithuania“, UAB „Ignitis renewables“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų viršutinės ribos nustatymo 2024–2028 m. reguliavimo periodui (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Lina Karpavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl 2022 m. gegužės 17 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinkle Kauno m. įvykusio elektros energijos tiekimo sutrikimo tyrimo akto patvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Lasys
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

6. Dėl vartojimo ginčo tarp E. S. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Posėdžio medžiaga neskelbiama

7. Dėl vartojimo ginčo tarp A. O. L. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Posėdžio medžiaga neskelbiama

8. Dėl vartojimo ginčo tarp L. J. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Posėdžio medžiaga neskelbiama

9. Dėl vartojimo ginčo tarp S. M. ir MB “Birštono elektra“ nagrinėjimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Posėdžio medžiaga neskelbiama

10. Dėl vartojimo ginčo tarp D. E. ir AB “Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Posėdžio medžiaga neskelbiama


11. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).