Įeiti
Publikuota: 2023-04-25. Atnaujinta: 2023-05-02

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​​​2023-05-02

14:00 val.

I DALIS

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Boniškių vėjas, UAB, pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: Boniškių vėjas, UAB, atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB PSVL SUN pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB PSVL SUN atstovai.

3. Dėl leidimo gaminti elektros energiją MB RK Renewables išdavimo. NESVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: MB RK Renewables atstovai.

4. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Megaparkas“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „Megaparkas“ atstovai.

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „NT pliusas“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo gaminti elektros energiją pripažinimo netekusiu galios. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „NT pliusas“ atstovai.

6. Dėl atsisakymo D. A. išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: D. A.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Megatronas“ galiojimo termino pratęsimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Megatronas“ atstovai.

​8. Ki
ti klausimai.

II DALIS

1. Dėl UAB „Kiwa Inspecta“ energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys
Dalyvauja: UAB „Kiwa Inspecta“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro energetikos darbuotojų neformaliojo mokymo programos derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis
Dalyvauja: Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl 2022 m. rugsėjo 7 d. sutrikimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinkle iš SP-49, Vilniuje, tyrimo akto patvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Vilniaus teritorinio skyriaus vyr. specialistas Arūnas Tyla
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl 2022 m. rugsėjo 11 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinkle MT-1790, Vilniuje įvykusio elektros energijos tiekimo sutrikimo tyrimo akto patvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Vilniaus teritorinio skyriaus vyr. specialistas Jonas Paliliūnas
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl 2022 m. liepos 21 d. AB „Ignitis gamyba“ Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloke įvykusio energetikos įrenginio sutrikimo tyrimo akto patvirtinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Vilniaus teritorinio skyriaus vyr. specialistas Darius Ruzgas
Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

6. Dėl vartojimo ginčo tarp D. Š. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

7. Dėl vartojimo ginčo tarp S. M. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Š​eškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

8. Dėl vartojimo ginčo tarp I. K. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei UAB „Ignitis“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

9. Kiti klausimai.Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).